Αεροφωτογραφίες του Σινικού Τείχους στις τέσσερις εποχές

2023-12-28 16:42:10    Εύα Παπαζή

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 δείχνει το χειμερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.  (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 δείχνει το χειμερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.  (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Με την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών, το τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους αποκτά διαφορετικά στρώματα χρωμάτων και δείχνει μεγαλοπρεπή ομορφιά πολλών αιώνων.

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 δείχνει το χειμερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 δείχνει το χειμερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 δείχνει το χειμερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 δείχνει το χειμερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε την 1η Απριλίου 2023 δείχνει το εαρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε την 1η Απριλίου 2023 δείχνει το εαρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 3 Απριλίου 2023 δείχνει το εαρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 3 Απριλίου 2023 δείχνει το εαρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 5 Απριλίου 2023 δείχνει το τοπίο της άνοιξης στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 5 Απριλίου 2023 δείχνει το τοπίο της άνοιξης στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 12 Μαΐου 2023 δείχνει το τοπίο της άνοιξης στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 12 Μαΐου 2023 δείχνει το τοπίο της άνοιξης στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 7 Ιουλίου 2023 και δείχνει το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 7 Ιουλίου 2023 και δείχνει το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 23 Ιουλίου 2023 δείχνει το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.  (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 23 Ιουλίου 2023 δείχνει το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.  (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.  (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.  (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Οι τουρίστες απολαμβάνουν το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας, 22 Αυγούστου 2023.   (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Οι τουρίστες απολαμβάνουν το θερινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας, 22 Αυγούστου 2023.   (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Οκτωβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. Με την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών, το τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους έχει διαφορετική εμφάνιση αλλά πάντα μεγαλοπρεπή ομορφιά. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

Αυτή η αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Οκτωβρίου 2023 δείχνει το φθινοπωρινό τοπίο στο τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους στην κομητεία Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας. Με την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών, το τμήμα Τζινσανλίνγκ του Σινικού Τείχους έχει διαφορετική εμφάνιση αλλά πάντα μεγαλοπρεπή ομορφιά. (Φωτογραφία Zhou Wanping/Xinhua)

+86-10-68892062
greek@cri.cn
16A Shijingshan RD, Beijing, China T.K. 100040

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree