Χάλκινοι καθρέφτες υψηλής δεξιότητας και καλλιτεχνικής αξίας

2023-11-30 10:11:39    Εύα Παπαζή

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023, δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν ένα συμπόσιο, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023, δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν ένα συμπόσιο, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Ένας χάλκινος καθρέφτης ήταν τόσο ένα καθημερινό σκεύος στην αρχαιότητα όσο και ένα έργο τέχνης.

Στους χάλκινους καθρέφτες, η μία πλευρά του καθρέφτη είναι εξαιρετικά γυαλισμένη και χρησιμοποιείται για αντανάκλαση, ενώ η άλλη πλευρά είναι διακοσμημένη με διάφορα μοτίβα που καταδεικνύουν τις αισθητικές προτιμήσεις διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Η λεπτότητα του καθρέφτη αποκαλύπτει την μεγάλη τεχνική δεξιότητα του δημιουργού ενώ εκφράζει και υψηλή καλλιτεχνική αξία.

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν μια σκηνή από κυνήγι, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν μια σκηνή από κυνήγι, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά σχέδια από φιγούρες, άλογα και άμαξες, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Wang Yuguo)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά σχέδια από φιγούρες, άλογα και άμαξες, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Wang Yuguo)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν μια κοινωνική δραστηριότητα, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν μια κοινωνική δραστηριότητα, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει έναν χάλκινο καθρέφτη με χρωματιστά σχέδια από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει έναν χάλκινο καθρέφτη με χρωματιστά σχέδια από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν μια δραστηριότητα περιοδείας, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με χρωματιστά μοτίβα που απεικονίζουν μια δραστηριότητα περιοδείας, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν ένα κυνήγι, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν ένα κυνήγι, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει σχέδια ενός χάλκινου καθρέφτη από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει σχέδια ενός χάλκινου καθρέφτη από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν μια δραστηριότητα περιοδείας, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν μια δραστηριότητα περιοδείας, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν μια δραστηριότητα με ακροατήριο, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν μια δραστηριότητα με ακροατήριο, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει έναν χάλκινο καθρέφτη με χρωματιστά σχέδια από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Wang Yuguo)

Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 2023 δείχνει έναν χάλκινο καθρέφτη με χρωματιστά σχέδια από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Wang Yuguo)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν ένα συμπόσιο, από το Μουσείο Σι’αν στο Σι’αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

Αυτό το προσχέδιο δείχνει μέρος ενός χάλκινου καθρέφτη με μοτίβα που απεικονίζουν ένα συμπόσιο, από το Μουσείο Σι'αν στο Σι'αν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας. (Xinhua/Li He)

+86-10-68892062
greek@cri.cn
16A Shijingshan RD, Beijing, China T.K. 100040

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree