Η Κίνα εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την επέκταση της εγχώριας ζήτησης

2022-12-15 17:36:23    

Η Κίνα δημοσίευσε μια κατευθυντήρια γραμμή για την επέκταση της εγχώριας ζήτησης και την προώθηση ενός υγιούς συστήματος εγχώριας ζήτησης για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που εκτείνονται έως το 2035 περιλαμβάνουν το να φτάσουν σε νέα επίπεδα η κλίμακα της κατανάλωσης και οι επενδύσεις, και να εδραιωθεί πλήρως ένα υγιές σύστημα εγχώριας ζήτησης, ανέφερε η κατευθυντήρια γραμμή, που εκδόθηκε από κοινού από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και το Κρατικό Συμβούλιο της χώρας.

Κοιτάζοντας το 2035, θα επιτευχθούν βασικά η νέα εκβιομηχάνιση, η πληροφορικοποίηση, η αστικοποίηση και ο αγροτικός εκσυγχρονισμός, θα βελτιωθούν τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων, θα ενισχυθεί ο βασικός ρόλος της μεταρρύθμισης στην προώθηση της ανάπτυξης της εγχώριας ζήτησης και θα ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα της Κίνας όσον αφορά τη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομική συνεργασία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων, η χώρα στοχεύει να ενισχύσει τις επενδύσεις στην κατανάλωση, να βελτιστοποιήσει το πρότυπο διανομής, να ενισχύσει την ποιότητα της προσφοράς, να βελτιώσει το σύστημα της αγοράς και να εξομαλύνει την οικονομική κυκλοφορία κατά την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου (2021-2025).

Η κατευθυντήρια γραμμή ανέφερε ότι η Κίνα θα εργαστεί για να ενισχύσει την κοινή ευημερία για να καλλιεργήσει τις δυνατότητες αύξησης της εγχώριας ζήτησης, καθώς και να αυξήσει τις δυνατότητες διασφάλισης ασφάλειας για να εδραιώσει τα θεμέλια για την αύξηση της εγχώριας ζήτησης.