Συλλεκτικά νομίσματα με γιγάντια πάντα για το 2023

2022-11-03 16:57:02    Εύα Παπαζή

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), η κεντρική τράπεζα της Κίνας, αποφάσισε να εκδώσει μια σειρά από συλλεκτικά νομίσματα για το 2023 που απεικονίζουν γιγάντια πάντα, φέτος στις 26 Οκτωβρίου 2022. Και τα 14 νομίσματα της έκδοσης του 2023 θα αποτελούν νόμιμο χρήμα στη χώρα, όπως ανέφερε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας στον ιστότοπό της.

Στην μπροστινή όψη κάθε νομίσματος θα εμφανίζεται η Αίθουσα Προσευχής για Καλή Συγκομιδή, που είναι η κύρια δομή του Ναού του Ουρανού στο Πεκίνο, μαζί με το επίσημο όνομα της χώρας και το έτος έκδοσης.

Κάθε νόμισμα θα έχει γκραβούρες από γιγάντια πάντα που σκαρφαλώνουν σε ένα δέντρο στην πίσω όψη, και θα αναγράφεται επίσης η ονομαστική αξία και το βάρος του νομίσματος, καθώς και η καθαρότητα του είδους του πολύτιμου μετάλλου που χρησιμοποιείται στο νόμισμα.

Ένα από τα χρυσά νομίσματα, με διάμετρο 90 mm, περιέχει 1.000 γραμμάρια 99,9 τοις εκατό καθαρού χρυσού και έχει ονομαστική αξία 10.000 γιουάν (περίπου 1.376,9 δολάρια). Το χρυσό νόμισμα των 1.000 γραμμαρίων θα εκδοθεί σε μέγιστη ποσότητα 1.000 νομισμάτων. Άλλα χρυσά νομίσματα έχουν ονομαστικές αξίες από 10 γιουάν έως 2.000 γιουάν.

Ένα από τα ασημένια νομίσματα, με διάμετρο 100 mm, περιέχει 1.000 γραμμάρια καθαρού ασημιού 99,9 τοις εκατό και φέρει ονομαστική αξία 300 γιουάν. Θα εκδοθούν έως και 10.000 από το ασημένιο κέρμα των 1.000 γραμμαρίων.

Ένα από τα νομίσματα πλατίνας, με διάμετρο 32 mm, περιέχει 30 γραμμάρια 99,9 τοις εκατό καθαρής πλατίνας και φέρει ονομαστική αξία 1.000 γιουάν. Ο μέγιστος αριθμός έκδοσης του πλατινένιου νομίσματος των 30 γραμμαρίων θα είναι 5.000. 

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος των 30 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 30 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή πλευρά του χρυσού νομίσματος των 15 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 15 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή πλευρά του χρυσού νομίσματος των 8 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 8 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος των 3 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 3 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος 1 γραμμαρίου. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος 1 γραμμαρίου. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή πλευρά του ασημένιου νομίσματος των 30 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του ασημένιου νομίσματος των 30 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος των 1.000 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 1.000 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος 150 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 150 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος των 100 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 100 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του χρυσού νομίσματος των 50 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του χρυσού νομίσματος των 50 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή όψη του ασημένιου νομίσματος των 1.000 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του ασημένιου νομίσματος των 1.000 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή πλευρά του ασημένιου νομίσματος των 150 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του ασημένιου νομίσματος των 150 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει τη μπροστινή πλευρά του νομίσματος από πλατίνα των 30 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του νομίσματος από πλατίνα των 30 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την μπροστινή πλευρά του νομίσματος από πλατίνα των 3 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)

Η φωτογραφία δείχνει την πίσω όψη του νομίσματος από πλατίνα των 3 γραμμαρίων. (Φωτογραφία/PBOC)