Οικονομολόγοι ανησυχούν ότι η διαδοχική αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ θα επιδεινώσει την παγκόσμια οικονομική ύφεση

2022-11-03 16:39:42    

Στις 2 Νοεμβρίου, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) των ΗΠΑ ανακοίνωσε την τέταρτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης. Μια έρευνα σε 100 οικονομολόγους παγκοσμίως, η οποία διεξάχθηκε μαζί από το CGTN του China Media Group και το Κινεζικό Ινστιτούτο Δημόσιας Άποψης του πανεπιστημίου Ρενμίν της Κίνας, δείχνει ότι 90% των ερωτηθέντων οικονομολόγων πιστεύουν ότι ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού αυξάνεται λόγω της διαδοχικής αύξησης των επιτοκίων των ΗΠΑ, και το 90% πιστεύει ότι αυτό πιθανώς θα προκαλέσει την αλματική αύξηση του κινδύνου χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μόνο το 15% των ερωτηθέντων οικονομολόγων συμφωνεί με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ που ισχυρίζεται ότι η συχνή αύξηση των επιτοκίων είναι λόγω του πληθωρισμού και ότι ο πληθωρισμός είναι προσωρινός. 57% των ερωτηθέντων οικονομολόγων υποστηρίζει ότι οι κύριες αιτίες του πληθωρισμού είναι η συχνή ποσοτική διευκόλυνση και η υπερβολική έκδοση νομίσματος, καθώς 50% των ερωτηθέντων οικονομολόγων νομίζει ότι μια από τις σημαντικές αιτίες του πληθωρισμού είναι ο «εμπορικός πόλεμος» που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Το 72% των ερωτηθέντων οικονομολόγων πιστεύει ότι ο ψηλός πληθωρισμός θα είναι το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει στα επόμενα 1 και δύο χρόνια η οικονομία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των ερωτηθέντων οικονομολόγων νομίζει ότι η διαδοχική αύξηση των επιτοκίων των ΗΠΑ θα επηρεάσει την κατάσταση απασχόλησης στις άλλες χώρες στον κόσμο ενώ το 83% πιστεύει ότι θα βλάψει την κοινωνική σταθερότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτόχρονα, το 73% των ερωτηθέντων οικονομολόγων υποστηρίζει ότι η διαδοχική αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην σταθερότητα της παγκόσμιας βιομηχανικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς το 76% πιστεύει ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο αγαθών χύδην και στις εισαγωγές και εξαγωγές.

Το 73% των ερωτηθέντων οικονομολόγων πιστεύει ότι η ενέργεια αυτή των ΗΠΑ θα βαρύνει την παγκόσμια οικονομία, το 88% πιστεύει ότι η παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά θα βιώσει διαταραχές λόγω αυτής, και το 82% πιστεύει ότι θα αποθαρρύνει την αγορά και τους επενδυτές.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 54% των ερωτηθέντων οικονομολόγων νομίζει ότι η ενέργεια αυτή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στοχεύει να μετακινήσει τους εγχώριους κινδύνους πληθωρισμού, καθώς το 67% καλεί τις ΗΠΑ να σκεφτεί περισσότερο τις επιρροές στον υπόλοιπο κόσμο όταν υιοθετούν τις πολιτικές, για να μην επιδεινώσει ακόμα την παγκόσμια οικονομία που ήδη βρίσκεται σε ύφεση.