Ορυζώνας επίδειξης νέων ποιοτικών ποικιλιών ρυζιού

2022-10-31 16:43:40    Εύα Παπαζή

Αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε στις 15 Οκτωβρίου 2022 δείχνει έναν ορυζώνα δοκιμών επίδειξης στην περιοχή Μπαοχέ του Χεφέι, πρωτεύουσα της επαρχίας Ανχούι της ανατολικής Κίνας.

Ένας ορυζώνας επίδειξης βρίσκεται κατά μήκος της λίμνης Τσαοχού στην περιοχή Μπαοχέ, και είναι υπό το Ινστιτούτο Ερευνών Ρυζιού της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών του Ανχούι. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη πόρων βλαστικού πλάσματος ρυζιού και τη διευκόλυνση της αναπαραγωγής νέων ποιοτικών ποικιλιών ρυζιού. 

Μέλος του Ινστιτούτου Έρευνας Ρυζιού της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών του Ανχούι συλλέγει σπόρους ρυζιού σε έναν δοκιμαστικό ορυζώνα επίδειξης στην περιοχή Μπαοχέ του Χεφέι, επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, 15 Οκτωβρίου 2022. (Xinhua/Zhang Duan)

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 15 Οκτωβρίου 2022 δείχνει έναν ορυζώνα δοκιμών επίδειξης στην περιοχή Μπαοχέ του Χεφέι, επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας. (Xinhua/Zhang Duan)

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, μέλος του Ινστιτούτου Έρευνας Ρυζιού της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών του Ανχούι συλλέγει σπόρους ρυζιού σε έναν δοκιμαστικό ορυζώνα επίδειξης στην περιοχή Μπαοχέ του Χεφέι, επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, 15 Οκτωβρίου 2022. (Xinhua/Zhang Duan)

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 15 Οκτωβρίου 2022 δείχνει έναν ορυζώνα δοκιμών επίδειξης στην περιοχή Μπαοχέ του Χεφέι, επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας. (Xinhua/Zhang Duan)

Μέλος του Ινστιτούτου Έρευνας Ρυζιού της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών του Ανχούι συλλέγει σπόρους ρυζιού σε δοκιμαστικό ορυζώνα επίδειξης στην περιοχή Μπαοχέ του Χεφέι, επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, 15 Οκτωβρίου 2022. (Xinhua/Zhang Duan)