Το ΚΚΚ εκλέγει νέα Κεντρική Επιτροπή και νέα Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας

2022-10-22 11:36:12    

Η 20η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) και η 20η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ για την Επιθεώρηση Πειθαρχίας εξελέγησαν στην τελική συνεδρίαση του 20ου Εθνικού Συνεδρίου του ΚΚΚ το Σάββατο.