«Το θαύμα του Πεκίνου» στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

2022-10-19 17:00:02    Εύα Παπαζή

Θυμάστε ακόμα τις μέρες με αιθαλομίχλη πριν από δέκα χρόνια στο Πεκίνο; Τώρα είναι παρελθόν. Σύμφωνα με τη Δήλωση Οικολογίας και Περιβάλλοντος του Πεκίνου του 2021 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου 2022, το οικολογικό περιβάλλον της πρωτεύουσας βελτιώνεται σταθερά, με την ποιότητα του αέρα να πληροί τα πρότυπα για πρώτη φορά το 2021.

Αυτό το «θαύμα» επιτεύχθηκε σε πάνω από μια δεκαετία προσπαθειών. Η μέση ετήσια πυκνότητα PM2,5 ήταν 33 μg/m3 (μικρογραμμάριο ανά κυβικό μέτρο) το 2021, μειωμένη κατά 63,1% από 89,5 μg/m3 το 2013. Η μέση ετήσια πυκνότητα των PM10, το διοξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του θείου πληρούν επίσης το δεύτερο εθνικό πρότυπο.

Υπήρχαν 288 ημέρες με καλή ποιότητα αέρα στο Πεκίνο το 2021, αντιστοιχώντας στο 78,9% ολόκληρου του έτους και αυξήθηκαν κατά 112 ημέρες σε σχέση με το 2013. Οι πολίτες απόλαυσαν περισσότερες ημέρες με μπλε ουρανό και λευκά σύννεφα. Από το 18ο Εθνικό Συνέδριο του CPC, το Πεκίνο έχει δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποδοτικότητα για να επιταχύνει την οικοδόμηση ενός οικολογικού πολιτισμού και ενός πράσινου Πεκίνου. Έχει επίσης προωθήσει δυναμικά τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας με χαμηλή κατανάλωση πόρων και εκπομπές ρύπανσης.

Τέτοια ισχυρά μέτρα επέτρεψαν στην πρωτεύουσα να επιτύχει ένα πράσινο σχέδιο και χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Από το να μαστίζεται από την αιθαλομίχλη μέχρι να έχει περισσότερο γαλάζιο ουρανό, το Πεκίνο έχει κάνει μεγάλα βήματα στην πρόληψη της ρύπανσης. Το οικολογικό περιβάλλον και η ποιότητα του αέρα συνεχίζουν να βελτιώνονται, κάτι που χαιρετίστηκε από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ως «Θαύμα του Πεκίνου».