Γελοιογραφία: οι ενεργειακές επιδοτήσεις προκαλούν διαφωνία στη ΕΕ

2022-10-13 09:10:08    

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση της Γερμανίας δήλωσε πρόσφατα ότι θα προσφέρει επιδοτήσεις ενέργειας 200 δισεκατομμυρίων ευρών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε διαφωνία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ πιστεύουν ότι η ενέργεια αυτή της Γερμανίας βλάπτει τον ανταγωνισμό, προσφέροντας άδικο πλεονέκτημα στις γερμανικές επιχειρήσεις έναντι εκείνων των άλλων χωρών. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι δήλωσε ότι «Αντιμέτωποι με τις κοινές απειλές της εποχής μας, δεν μπορούμε να χωριστούμε ανάλογα με τα περιθώρια στους προϋπολογισμούς μας» και είπε ότι το ενεργειακό πακέτο στήριξης της Γερμανίας υπονομεύει την ενότητα της ΕΕ.

Οι διαφωνίες μέσα στην ΕΕ υφίστανται και στα θέματα όπως απαγόρευση του πετρελαίου της Ρωσίας και περιορισμό της τιμής του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Το ότι η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία ακολουθώντας τα βήματα των ΗΠΑ όχι μόνο βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης αλλά υπονομεύει και την ενότητα της ΕΕ.