Μαζεύοντας και πουλώντας ρόδια στο Σανντόνγκ, Α. Κίνα

2022-10-12 16:37:37    Εύα Παπαζή

Χωρικοί μαζεύουν ρόδια σε ένα κήπο στο Λιουγιουάν του Γιτσένγκ κοντά στην πόλη Ζαοτζουάνγκ, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας, στις 9 Οκτωβρίου 2022.

Χωρικοί μαζεύουν ρόδια σε ένα κήπο στο Λιουγιουάν του Γιτσένγκ κοντά στην πόλη Ζαοτζουάνγκ, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας, στις 9 Οκτωβρίου 2022.

Αυτήν την περίοδο οι αγρότες είναι απασχολημένοι με την συγκομιδή και την πώληση των φρούτων που μάζεψαν από τους κήπους με τις ροδιές στο Λιουγιουάν, μια περιοχή γνωστή για τα ρόδια της.

Πελάτης αγοράζει ρόδια σε μια αγορά στο Λιουγιουάν του Γιτσένγκ κοντά στην πόλη Ζαοτζουάνγκ, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας, στις 9 Οκτωβρίου 2022.

Πελάτης αγοράζει ρόδια σε μια αγορά στο Λιουγιουάν του Γιτσένγκ κοντά στην πόλη Ζαοτζουάνγκ, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας, στις 9 Οκτωβρίου 2022.

Αεροφωτογραφία από τις 9 Οκτωβρίου 2022 δείχνει τους χωρικούς να μαζεύουν ρόδια σε ένα κήπο στο Λιουγιουάν του Γιτσένγκ κοντά στην πόλη Ζαοτζουάνγκ, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας.

Αεροφωτογραφία από τις 9 Οκτωβρίου 2022 δείχνει τους χωρικούς να μαζεύουν ρόδια σε ένα κήπο στο Λιουγιουάν του Γιτσένγκ κοντά στην πόλη Ζαοτζουάνγκ, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας.