Μάθημα 1: Χαιρετισμοί

Εισαγωγή

 • Μάθημα ημέρας

  • 你叫什么名字?

   Nǐ jiào shénme míngzi?

   Πώς σε λένε;

  • 这是我的名片。

   Zhè shì wǒ de míngpiàn.

   Αυτή είναι η κάρτα μου.

  • 好久不见。

   Hǎojiǔ bújiàn.

   Καιρό έχουμε να ειδωθούμε!