Σύστημα συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στο Τζετζιάνγκ, Α. Κίνα

2022-07-29 10:21:14 ​Εύα Παπαζή

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, οι χωρικοί γιορτάζουν με παραδοσιακές φορεσιές καθώς αρχίζουν να οργώνουν και να απελευθερώνουν γόνο ψαριών σε ορυζώνες στην πόλη Σιαοτζοουσάν, στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, 11 Ιουνίου 2020.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, οι χωρικοί γιορτάζουν με παραδοσιακές φορεσιές καθώς αρχίζουν να οργώνουν και να απελευθερώνουν γόνο ψαριών σε ορυζώνες στην πόλη Σιαοτζοουσάν, στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, 11 Ιουνίου 2020.

Το σύστημα συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στο Τσινγκτιέν έχει ιστορία περισσότερα από 1.300 χρόνια και συμπεριλήφθηκε στην πρώτη ομάδα των Παγκοσμίως Σημαντικών Συστημάτων Αγροτικής Κληρονομιάς (GIAHS) όπως ορίστηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) το 2005.

Το Τσινγκτιέν, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Τζετζιάνγκ, έχει επαρκείς υδάτινους πόρους και ένα τοπίο με αναβαθμίδες. Το σύστημα συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού μπορεί να αποφέρει πολύ καλά εισοδήματα στους ντόπιους αγρότες.

Το 2021, το σύστημα συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στο Τσινγκτιέν κάλυπτε περίπου 3.700 εκτάρια ορυζώνων, με μέση απόδοση ρυζιού 7,2 τόνους ανά εκτάριο. Η συνολική αξία παραγωγής ρυζιού και ψαριών έφτασε τα 265 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 39,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, οι χωρικοί γιορτάζουν με παραδοσιακές φορεσιές καθώς αρχίζουν να οργώνουν και να απελευθερώνουν γόνο ψαριών σε ορυζώνες στην πόλη Σιαοτζοουσάν, στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, 11 Ιουνίου 2020.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, οι χωρικοί γιορτάζουν με παραδοσιακές φορεσιές καθώς αρχίζουν να οργώνουν και να απελευθερώνουν γόνο ψαριών σε ορυζώνες στην πόλη Σιαοτζοουσάν, στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, 11 Ιουνίου 2020.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, οι χωρικοί κουβαλούν γόνο ψαριών προς απελευθέρωση σε ορυζώνες στην πόλη Σιαοτζοουσάν, στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, 11 Ιουνίου 2020.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, οι χωρικοί κουβαλούν γόνο ψαριών προς απελευθέρωση σε ορυζώνες στην πόλη Σιαοτζοουσάν, στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, 11 Ιουνίου 2020.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, από τις 18 Ιουλίου μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, από τις 18 Ιουλίου μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, από τις 19 Ιουλίου ένας αγρότης πιάνει ένα ψάρι σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σε αυτήν την αεροφωτογραφία, από τις 19 Ιουλίου ένας αγρότης πιάνει ένα ψάρι σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σις 18 Ιουλίου επισκέπτες στο μουσείο της προστατευόμενης περιοχής συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σις 18 Ιουλίου επισκέπτες στο μουσείο της προστατευόμενης περιοχής συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 18 Ιουλίου, ψάρια σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 18 Ιουλίου, ψάρια σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 19 Ιουλίου, αγρότης απελευθερώνει ένα ψάρι σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 19 Ιουλίου, αγρότης απελευθερώνει ένα ψάρι σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 25 Ιουλίου ένας αγρότης δίνει τροφή στα ψάρια σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 25 Ιουλίου ένας αγρότης δίνει τροφή στα ψάρια σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 18 Ιουλίου επισκέπτες σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 18 Ιουλίου επισκέπτες σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σε φωτογραφία από τις 18 Ιουλίου μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Σε φωτογραφία από τις 18 Ιουλίου μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 19 Ιουλίου αγρότης πιάνει ψάρια σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Στις 19 Ιουλίου αγρότης πιάνει ψάρια σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Περισσότερες φωτογραφίες από την καθημερινότητα των αγροτών σε μια προστατευόμενη περιοχή συγκαλλιέργειας ρυζιού-ψαριού στην επαρχία Τσινγκτιέν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα