Φύτευση κοραλλιών για την προστασία της υποβρύχιας οικολογίας στο Χαϊνάν της Ν. Κίνας

2022-06-09 11:15:04 ​Εύα Παπαζή

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα. (φωτογραφία/Xinhua)

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα. (φωτογραφία/Xinhua)

Στις 8 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών. Για την προστασία της τοπικής υποβρύχιας οικολογίας, οι αρχές της γραφικής περιοχής Φεντζιετζόου, μαζί με ερευνητές ωκεανών και αλιείας, καλλιεργούν και μεταφυτεύουν κοράλλια από το 2004.

Μετά από χρόνια προστασίας και αποκατάστασης, το ποσοστό κάλυψης των κοραλλιών στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου έχει αυξηθεί. Η βελτίωση του υποβρύχιου οικοσυστήματος έχει προσελκύσει περισσότερα θαλάσσια πλάσματα.

Ερευνητές μεταφυτεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 7 Ιουνίου 2022.

Ερευνητές μεταφυτεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 7 Ιουνίου 2022.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 7 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια να φυτεύονται στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 7 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια να φυτεύονται στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα. Η 8η Ιουνίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα. Η 8η Ιουνίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Ερευνητές μεταφυτεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 7 Ιουνίου 2022.

Ερευνητές μεταφυτεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 7 Ιουνίου 2022.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 7 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 7 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Ερευνητής και προσωπικό μεταμοσχεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 8 Ιουνίου 2022.

Ερευνητής και προσωπικό μεταμοσχεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 8 Ιουνίου 2022.

Ερευνητές μεταμοσχεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 7 Ιουνίου 2022.

Ερευνητές μεταμοσχεύουν κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, νότια Κίνα, 7 Ιουνίου 2022.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 26 Μαΐου 2022 δείχνει θαλάσσια πλάσματα στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει φυτεμένα κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 2022 δείχνει φυτεμένα κοράλλια στα νερά του νησιού Φεντζιετζόου της επαρχίας Χαϊνάν, στη νότια Κίνα.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα