Γιαγιάδες από το Χενάν επιδιώκουν το όνειρό τους να γίνουν μπαλαρίνες

2021-07-19 15:10:01 ​Εύα Παπαζή

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Μια ερασιτεχνική ομάδα ασκείται στο μπαλέτο σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή Τζινσούι, Τζενγκτζόου, επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, 7 Ιουλίου 2021. Οι γιαγιάδες της ομάδας, περίπου 60 χρονών κατά μέσο όρο η κάθε μία, ξεκινούν από το βασικό επίπεδο και ξεπερνούν σιγά σιγά όσο μπορούν τα φυσικά όρια στην επιδίωξη του ονείρου τους για αυτόν τον χορό. (Φωτογραφία: China News Service)

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα