Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει τη στάση της Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

2022-08-11 11:39:31

Η πλειονότητα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ενέκρινε την στάση της Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και όταν τα δυτικά έθνη κατακρίνουν την χώρα, σύμφωνα με μια παγκόσμια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από κοινού από το CGTN Think Tank και το Κινεζικό Ινστιτούτο Δημόσιας Γνώμης στο Πανεπιστήμιο Ρενμίν της Κίνας.

Περίπου το 57 τοις εκατό των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι "Η Κίνα αντιμετωπίζει πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα ρεαλιστικά και πρακτικά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να διαχωρίζονται από την πραγματικότητα και τα αναπτυξιακά στάδια οποιασδήποτε χώρας. Τα δικαιώματα για επιβίωση και ανάπτυξη είναι τα πιο βασικά" και το 26 τοις εκατό συμφωνεί απόλυτα.

Η παγκόσμια μελέτη ρώτησε άτομα από 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νέας Ζηλανδίας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας, της Αιγύπτου και της Νιγηρίας.

Περίπου το 6% υποστήριξε την ιδέα ότι ο κόσμος θα κυριαρχείται είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα στο μέλλον, ενώ το 34 τοις εκατό, η μεγαλύτερη ομάδα, πιστεύει ότι ένας πολυπολικός κόσμος είναι η πιο πιθανή προοπτική.

Όσον αφορά την χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως όπλο από τις ανεπτυγμένες χώρες, το 55 τοις εκατό των ερωτηθέντων είτε ότι πιστεύει ότι κάτι τέτοιο «μόνο εμποδίζει τους ανθρώπους σε άλλη έθνη από το να έχουν ευρύτερα δικαιώματα στην ελευθερία και την επιβίωση».

Περίπου το 56 τοις εκατό των ατόμων τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και από τις αναδυόμενες οικονομίες είπε ότι ο πραγματικός λόγος που οι δυνατοί πολιτικοί προωθούν την «απειλή της Κίνας» είναι «το άγχος και η ανησυχία» για την άνοδο της Κίνας.

Η κινεζική ιδέα «μιας κοινότητας με κοινό μέλλον», που δίνει έμφαση στην ανθρωπότητα στο σύνολό της και αναζητά έναν νέο δρόμο για την αποφυγή αντιπαράθεσης, υποστηρίχθηκε από το 61 τοις εκατό των ερωτηθέντων.

Άτομα από χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Ζώνης και Δρόμου (BRI) που έχει προτείνει η Κίνα, συμφώνησαν περισσότερο με την κοσμοθεωρία της Κίνας.

Μεταξύ των αλλαγών που έχει φέρει η BRI στα έθνη τους, «το μοίρασμα των αναπτυξιακών κερδών» (53 τοις εκατό), «η επέκταση της διεθνούς αγοράς» (51 τοις εκατό), «η ενίσχυση βασικών υποδομών» (44 τοις εκατό) και η «προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών» (43 τοις εκατό) είναι αυτές που επιλέγονται περισσότερο στη δημοσκόπηση.

Μόνο το 8% είπε ότι πιστεύει ότι οι χώρες τους υπόκεινται σε «παγίδες χρέους» που έστησε η Κίνα.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα