Κίνα: το όργανο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και διαλόγου

2022-06-15 17:16:23

Οι πολυμερείς μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως πλατφόρμα συνεργασίας και διαλόγου, αντί για διχασμό και αντιπαράθεση, δήλωσε την Τρίτη, ο μόνιμος εκπρόσωπος της Κίνας στο Γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη, Τσεν Σιού.

Ο Τσεν είπε στην εν εξελίξει 50ή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι τα τελευταία χρόνια, «το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνεται όλο και πιο πολιτικοποιημένο και συγκρουσιακό και η παραπληροφόρηση έχει γίνει ανεξέλεγκτη, κάτι που έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με τον αρχικό σκοπό του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Ο Τσεν είπε ότι όλα τα μέρη πρέπει να προωθούν την πολυμέρεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποστηρίζουν τις αρχές της οικουμενικότητας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της μη επιλεκτικότητας και της μη πολιτικοποίησης και από κοινού να προωθούν την υγιή ανάπτυξη του διεθνούς ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι πολυμερείς μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να προωθούν τις κοινές αξίες της ανθρωπότητας και να αντιτίθενται στην πολιτικοποίηση και εργαλειοποίηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς και στην παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών με πρόσχημα τα ανθρώπινα δικαιώματα», σημείωσε ο Κινέζος διπλωμάτης.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεγγύη, ενώ ο εποικοδομητικός διάλογος και συνεργασία να διεξάγονται στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.

«Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να διευρύνουμε την κοινή κατανόηση, να μειώσουμε τις διαφορές, να προωθήσουμε την αμοιβαία μάθηση και να επιδιώξουμε την πρόοδο μαζί», είπε ο Τσεν.

Ο ίδιος είπε στο Συμβούλιο ότι οι πολυμερείς μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει επίσης να λειτουργούν με βάση αυθεντικές και αντικειμενικές πληροφορίες, να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών και την πορεία ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επιλέξει κάθε χώρα δεδομένου των εθνικών της συνθηκών και να παρέχουν τεχνική βοήθεια με την συναίνεση των ενδιαφερομένων χωρών.

Τόνισε ότι, «Η σύνθεση του προσωπικού των πολυμερών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την αρχή της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και να απορροφά περισσότερα ταλέντα από τις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε οι πολυμερείς μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικοί».

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα