​Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράφει διαταγή για στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός του πολέμου

2022-06-14 15:58:41

Ο Σι Τζινπίνγκ, πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, υπέγραψε διαταγή για τη δημοσίευση μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών για στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός του πολέμου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών συμφερόντων της Κίνας και στη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, που περιλαμβάνουν 59 άρθρα σε έξι κεφάλαια, χρησιμεύουν ως νομική βάση για στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός του πολέμου και θα τεθούν σε ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2022.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα