ΜΜΕ των ΗΠΑ: Η πανδημία του COVID-19 προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες μεταξύ Αφροαμερικανών και Λατίνων

2021-10-27 15:27:36

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NPR στις 25 Οκτωβρίου, η πανδημία COVID-19 έχει επιβαρύνει οικονομικά ιδιαίτερα τις οικογένειες των Αφροαμερικανών και των Λατίνων. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι πάνω από το 55 τοις εκατό των νοικοκυριών των Αφροαμερικανών και εκείνων που προέρχονται από την Λατινική Αμερική αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σε σύγκριση, μόνο το 29 τοις εκατό των νοικοκυριών των λευκών πολιτών επηρεάστηκε οικονομικά.

Αντίστοιχα, το 19 τοις εκατό των νοικοκυριών των ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει όλες τις αποταμιεύσεις τους από το ξέσπασμα της πανδημίας. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στα νοικοκυριά των Αφροαμερικανών: το 31 τοις εκατό από αυτά δεν έχουν πλέον αποταμιεύσεις, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών των Λατίνων έχουν εξαντλήσει όλες τις οικονομίες τους.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα