Εθνοτική διαφορετικότητα και ενότητα γιορτάζεται στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης του Πεκίνου

2022-06-17 17:18:33 ​Εύα Παπαζή

Βοσκή, Sun Zhijun. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Βοσκή, Sun Zhijun. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Η διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής ζωής των εθνοτικών ομάδων της Κίνας ήταν από καιρό δέσμευση του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας.

Το One Home for All Ethnicities, μια έκθεση με θέμα την εθνική ενότητα, παρουσίασε περισσότερους από 70 έργα από 10 καλλιτέχνες διαφορετικών εθνοτήτων που διαπρέπουν στην εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών κλασικής ζωγραφικής με μελάνι στα έργα τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν δώδεκα γλυπτά από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Τέχνης.

Αρκετοί καλλιτέχνες ζωγραφικής με μελάνι των οποίων τα έργα παρουσιάστηκαν στην έκθεση παρακολούθησαν ένα φόρουμ που έγινε στο μουσείο για να συζητήσουν την δημιουργία έργων τέχνης που επικεντρώνονται στη διατήρηση των εθνοτικών πολιτισμών και την καταπολέμηση της φτώχειας σε περιοχές που κατοικούνται από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.

Το One Home for All Ethnicities γιορτάζει την εθνοτική διαφορετικότητα και την ενότητα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, στο Πεκίνο. [Φωτογραφία/China Daily]

Το One Home for All Ethnicities γιορτάζει την εθνοτική διαφορετικότητα και την ενότητα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, στο Πεκίνο. [Φωτογραφία/China Daily]

Η άνοιξη έφτασε νωρίς, Gui Zhenming. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Η άνοιξη έφτασε νωρίς, Gui Zhenming. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Το One Home for All Ethnicities γιορτάζει την εθνοτική διαφορετικότητα και την ενότητα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, στο Πεκίνο. [Φωτογραφία/China Daily]

Το One Home for All Ethnicities γιορτάζει την εθνοτική διαφορετικότητα και την ενότητα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, στο Πεκίνο. [Φωτογραφία/China Daily]

Η 3η Μαρτίου, Liu Jingui. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Η 3η Μαρτίου, Liu Jingui. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Ατελείωτα λιβάδια, Wu Weishan. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Ατελείωτα λιβάδια, Wu Weishan. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Ενδύματα, Wang Xiaohui. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Ενδύματα, Wang Xiaohui. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

 Διασκέδαση, Piao Chunzi. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Διασκέδαση, Piao Chunzi. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Το One Home for All Ethnicities γιορτάζει την εθνοτική διαφορετικότητα και την ενότητα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, στο Πεκίνο. [Φωτογραφία/China Daily]

Το One Home for All Ethnicities γιορτάζει την εθνοτική διαφορετικότητα και την ενότητα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, στο Πεκίνο. [Φωτογραφία/China Daily]

Μπασά, Qin Side. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Μπασά, Qin Side. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Θερινό Ηλιοστάσιο, Su Ruya. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Θερινό Ηλιοστάσιο, Su Ruya. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Μουσική από το παρελθόν, Wang Yingsheng. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Μουσική από το παρελθόν, Wang Yingsheng. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Εορτασμοί, Yin Huili. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Εορτασμοί, Yin Huili. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Χωράφια ζαχαροκάλαμου, Luo Jiang. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Χωράφια ζαχαροκάλαμου, Luo Jiang. [Η φωτογραφία παρέχεται στην China Daily]

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα