Τα αρχαιότερα ψάρια ανακαλύφθηκαν στο Τζιανγκσί

2022-04-07 10:54:18 ​Εύα Παπαζή

Δύο είδη ψαριών της Σιλουριανής περιόδου της Παλαιοζωικής εποχής, ανακαλύφθηκαν στον κατώτερο σχηματισμό Telychian Qingshui στο Γουνίνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί, στις 30 Μαρτίου 2022. Τα θαλάσσια κόκκινα γεωλογικά στρώματα που φέρουν ψάρια στο βορειοδυτικό Τζετζιάνγκ πιθανότατα ανήκουν στον σχηματισμό Tangchiawu και όχι στον σχηματισμό Maoshan και η ηλικία τους θα πρέπει να τροποποιηθεί ως πρώιμη Telychian, περίπου 438 εκατομμύρια χρόνια πριν. (Φωτογραφία: China News Service)

Δύο είδη ψαριών της Σιλουριανής περιόδου της Παλαιοζωικής εποχής, ανακαλύφθηκαν στον κατώτερο σχηματισμό Telychian Qingshui στο Γουνίνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί, στις 30 Μαρτίου 2022. Τα θαλάσσια κόκκινα γεωλογικά στρώματα που φέρουν ψάρια στο βορειοδυτικό Τζετζιάνγκ πιθανότατα ανήκουν στον σχηματισμό Tangchiawu και όχι στον σχηματισμό Maoshan και η ηλικία τους θα πρέπει να τροποποιηθεί ως πρώιμη Telychian, περίπου 438 εκατομμύρια χρόνια πριν. (Φωτογραφία: China News Service)

Αναπαράσταση δύο νεοανακαλυφθέντων αρχαίων ειδών, του Qingshuiaspis junqingi και του Anjiaspis ericius. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Αναπαράσταση δύο νεοανακαλυφθέντων αρχαίων ειδών, του Qingshuiaspis junqingi και του Anjiaspis ericius. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Απολιθώματα και ανακατασκευή ενός από τα δύο είδη που ανακαλύφθηκαν στο Γουνίνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Απολιθώματα και ανακατασκευή ενός από τα δύο είδη που ανακαλύφθηκαν στο Γουνίνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Απολιθώματα και ανακατασκευή ενός από τα δύο είδη που ανακαλύφθηκαν στο Γουνίνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Απολιθώματα και ανακατασκευή ενός από τα δύο είδη που ανακαλύφθηκαν στο Γουνίνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Η φωτογραφία δείχνει τα θαλάσσια κόκκινα στρώματα που φέρουν ψάρια στα βορειοδυτικά του Γουνίνγκ, στην επαρχία Τζιανγκσί. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Η φωτογραφία δείχνει τα θαλάσσια κόκκινα στρώματα που φέρουν ψάρια στα βορειοδυτικά του Γουνίνγκ, στην επαρχία Τζιανγκσί. (Η φωτογραφία παρέχεται στην υπηρεσία China News Service)

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα