Πολιτιστικές δραστηριότητες στο Σινικό Τείχος για τις 500 μέρες που μένουν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2022

2020-09-23 18:30:35 ​Εύα Παπαζή

Η σημαία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022 στο Σινικό Τείχος κατά την διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020. (φωτογραφία / China News Service)

Η σημαία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022 στο Σινικό Τείχος κατά την διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020. (φωτογραφία / China News Service)

Καλλιτέχνες δίνουν παράσταση κατά την διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Καλλιτέχνες δίνουν παράσταση κατά την διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Καλλιτέχνες δίνουν παράσταση κατά την διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Καλλιτέχνες δίνουν παράσταση κατά την διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Πολιτιστικές δραστηριότητες για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Πολιτιστικές δραστηριότητες για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που έγιναν καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων, στο Μπανταλίνγκ, περιοχή Γιαντσίνγκ του Πεκίνου, πρωτεύουσα της Κίνας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα