Μαθαίνουμε κινέζικα μέσα από τα Νέα – Το νέο ΗSK

2021-05-13 11:10:01 ​Εύα Παπαζή

Το HSK είναι το ακρώνυμο για το Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (汉语 水平 考试), ένα επίσημο τεστ επάρκειας στα Κινέζικα που χρησιμοποιείται στη διεθνή εκπαίδευση για την κινεζική γλώσσα. Από την 1η Ιουλίου, ένα νέο HSK θα αντικαταστήσει (替代 tìdài) το προηγούμενο μοντέλο έξι επιπέδων.

Το Υπουργείο Παιδείας και την Κρατική Επιτροπή Γλώσσας, αποφάσισε για εξετάσεις επάρκειας εννέα επιπέδων που θα εφαρμοστούν (实施 shíshī) παγκοσμίως για τους διεθνείς μαθητές από φέτος το καλοκαίρι.

Μαθητές μαθαίνουν κινέζικα την Ημέρα του Κομφούκιου στη Φινλανδία, το 2018. [Φωτογραφία αρχείου: China Plus]

Μαθητές μαθαίνουν κινέζικα την Ημέρα του Κομφούκιου στη Φινλανδία, το 2018. [Φωτογραφία αρχείου: China Plus]

Η νέα εξέταση θα αξιολογεί (评估 pínggū) τις γνώσεις και τα επίπεδα των κινέζικων για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

Το νέο πρότυπο ταξινομεί την κινεζική επάρκεια των διεθνών μαθητών σε τρία στάδια και εννέα επίπεδα, χρησιμοποιώντας τέσσερα βασικά στοιχεία της κινεζικής γλώσσας: συλλαβές (音节 yīnjié), χαρακτήρες (汉字 hànzì), λεξιλόγιο (词汇 cíhuì) και γραμματική (语法 yǔfǎ). Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων τους στην ακρόαση (听 tīng), ομιλία (说 shuō), ανάγνωση (读 dú), γραφή (写 xiě), μετάφραση (翻译 fānyì) και διερμηνεία (口译 kǒuyì ).

Κάθε επίπεδο έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον αριθμό (数量 shùliàng) συλλαβών, χαρακτήρων, λεξιλογίου και γραμματικής που πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής, καθώς και απαιτήσεις για τις δεξιότητες ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής.

Για το χαμηλότερο επίπεδο οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν 269 συλλαβές, 300 χαρακτήρες, να έχουν λεξιλόγιο 500 λέξεων και να γνωρίζουν 48 γραμματικούς κανόνες. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να κατανοήσουν (理解 lǐjiě) μία συζήτηση 80 χαρακτήρων και να ξέρουν βασικές προφορικές εκφράσεις, να διαβάζουν υλικό 100 χαρακτήρων και να μπορέσουν να γράψουν 100 χαρακτήρες.

Για το υψηλότερο επίπεδο οι μαθητές πρέπει να ξέρουν (掌握 zhǎngwò) 1110 συλλαβές, 3000 χαρακτήρες, να έχουν λεξιλόγιο 11.092 λέξεων και 572 γραμματικούς κανόνες. Θα πρέπει επίσης να καταλαβαίνουν υλικό 800 χαρακτήρων με σχετικά γρήγορο διάβασμα, να έχουν ακριβή προφορά, να διαβάζουν 240 χαρακτήρες το λεπτό, να γράφουν κάθε είδος κειμένου όπως συγγράμματα και να μπορούν να μεταφράζουν επαγγελματικά γραπτώς όπως και προφορικά ως διερμηνείς.

Το νέο πρότυπο ισχύει για τη μάθηση, τη διδασκαλία, τα τεστ και την αξιολόγηση στη διεθνή εκπαίδευση κινεζικής γλώσσας και παρέχει κανονισμούς για όλα τα είδη σχολείων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα