Πολιτισμικά Στοιχεία: Hàn zì,οι κινεζικοί χαρακτήρες

2012-07-10 10:43:24 Caoxiuyuan

 

πηγή φωτογραφίας: nipic.com

Αναφερόμενοι στους «κινεζικούς χαρακτήρες» μιλάμε για την γραπτή γλώσσα της κινεζικής εθνικότητας Χαν. Η γλώσσα αυτή είναι η παλαιότερη και η πιο διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο. Οι κινεζικοί χαρακτήρες βασίζονται στο ιδεογραφικό σύστημα. Τα κινεζικά αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν ως συστηματική γλώσσα πάνω από 3700 χρόνια πριν κατά την Δυναστεία Σανγκ, της οποίας ένα από τα περισσότερο σημαντικά ευρήματα που έχει ανακαλυφθεί έως σήμερα είναι η Γραφή των Οστών Μαντείας (κινέζικα:甲骨文; pinyin: jiǎgǔwén; αγγλικά:Oracle Bone Script). Πρόκειται για ιδεογράμματα με σκοπό την μαντεία γεγονότων που σκαλίζονταν πάνω σε οστά, τα οποία θεμελίωσαν την περαιτέρω ανάπτυξη της κινεζικής γλώσσας στις ακόλουθες δυναστείες. Μετά από την Γραφή των Οστών Μαντείας, εμφανίστηκε η Γραφή του Χαλκού (金文 Jīn wén, δηλαδή χαρακτήρες σκαλισμένοι σε χάλκινα αντικείμενα). Οι Μαντικές και οι Χάλκινες γραφές αποτελούν τα παλαιότερα ανεπτυγμένα συστήματα κινεζικών χαρακτήρων που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Και τα δύο συστήματα είχαν 4000-5000 λέξεις που αρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες της καταγραφής των γεγονότων μέσω της γραπτής γλώσσας.

Μετά από τις παραπάνω γραφές, εμφανίστηκαν επίσης πολλές άλλες μορφές γραφής και καλλιγραφίας, όπως η Γραφή της Μεγάλης Σφραγίδας (大篆Dà zhuàn), η Γραφή της Μικρής Σφραγίδας (小篆Xiǎo zhuàn), η Υπηρεσιακή Γραφή (隶书Lì shū), η Κανονική Γραφή (楷书Kǎi shū), η Τρεχούμενη Γραφή (行书Xíng shū) και η Ρέουσα Γραφή(草书Cǎo shū). Η ανάπτυξη των κινεζικών χαρακτήρων έχει αποδείξει τον κανόνα ότι μια γλώσσα συνήθως αλλάζει από μια περίπλοκη και ακανόνιστη μορφή σε ένα απλούτερο και πιο οργανωμένο σύστημα.

Ανάμεσα στις διάφορες μορφές γραφής ή καλλιγραφίας, η Γραφή Οστών Μαντείας, η Γραφή Μεγάλης Σφραγίδας και η Γραφή Μικρής Σφραγίδας είναι γνωστές από κοινού απλά και ως Γραφή Σφραγίδας. Το σύστημα που συνήθως αναφέρεται ως οι πέντε κύριες μορφές της γραφής ή καλλιγραφίας των κινεζικών χαρακτήρων περιλαμβάνει την Γραφή Σφραγίδας, την Επίσημη Γραφή, την Κανονική Γραφή, την Τρεχούμενη Γραφή και την Ρέουσα Γραφή. Σήμερα η Τρεχούμενη Γραφή και η Ρέουσα Γραφή χρησιμοποιούνται ακόμα. Όμως, όλες οι άλλες μορφές γραφής, και ιδιαίτερα η Γραφή Σφραγίδας, θεωρούνται ως μια τεχνική της καλλιγραφίας.

Γενικά, η μακρά ιστορική διαδρομή των κινεζικών χαρακτήρων μπορεί να ιχνηλατηθεί ακόμα και σήμερα. Αντιθέτως τα κείμενα των Σουμερίων της αρχαίας Βαβυλώνας, τα γραπτά της αρχαίας Αιγύπτου και τα ιδεογράμματα των Μάγια δεν έχουν ακόμα αποκρυπτογραφηθεί και ερμηνευθεί πλήρως.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα