Η Επιτροπή Συντάγματος και Νόμου του ΕΛΣ μελετά προσχέδια αστικού κώδικα και απόφασης για το Χονγκ Κονγκ

2020-05-26 20:00:31     Gu

Η Επιτροπή Συντάγματος και Νόμου του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου (ΕΛΣ) της Κίνας εξέτασε τη Δευτέρα ένα προσχέδιο αστικού κώδικα και ένα προσχέδιο απόφασης του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου σχετικά με τη δημιουργία και τη βελτίωση του νομικού συστήματος και των μηχανισμών επιβολής του νόμου για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

Τα δύο έγγραφα συζητούνται κατά τη συνεχιζόμενη 3η Σύνοδο του 13ου Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου που αποτελεί το εθνικό νομοθετικό σώμα της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι εκπρόσωποι του ΕΛΣ θεώρησαν το προσχέδιο αστικού κώδικα να είναι σχετικά ώριμο και πρότειναν να τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο, σύμφωνα με τη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής της Δευτέρας.

Η επιτροπή διατύπωσε μια έκθεση αποτελεσμάτων συζήτησης σχετικά με το προσχέδιο αστικού κώδικα και ένα αναθεωρημένο προσχέδιο και θα τα υποβάλει στο προεδρείο της συνόδου.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι εκπρόσωποι του ΕΛΣ υποστήριξαν ομόφωνα το προσχέδιο απόφασης για το Χονγκ Κονγκ, συμφωνώντας ότι πρόκειται για νομοθετικό νομοσχέδιο υψηλής ποιότητας, όπως ανέφερε η δήλωση.

Η επιτροπή έχει διατυπώσει μια έκθεση αποτελεσμάτων συζήτησης και ένα αναθεωρημένο προσχέδιο και θα τα υποβάλει στο προεδρείο της συνόδου.

Το Προεδρείο θα αποφασίσει για την υποβολή των εγγράφων στους εκπροσώπους για περαιτέρω συζήτηση.