Μαθαίνω κινέζικα μέσα από τα Νέα (29) Χώροι μελέτης προς ενοικίαση στην Κίνα

2020-01-17 15:34:12     Caoxiuyuan

Εύα Παπαζή

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια μελέτης (自习室 zìxí shì), έγιναν πρόσφατα δημοφιλή στους νέους (年轻人 niánqīng rén) σε διάφορες κινέζικες πόλεις. Τα δωμάτια αυτά χρησιμοποιούνται ως χώρος μελέτης (学习 xuéxí) και διαβάσματος (阅读 yuèdú) από πολλούς και ειδικά από εκείνους που προσπαθούν να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Ένα δωμάτιο μελέτης έχει συνήθως έναν χώρο μελέτης (学习区 xuéxí qū) και ένα χώρο ξεκούρασης (休息区 xiūxí qū).

Ο πρώτος (前者 qiánzhě) είναι συνήθως μια καμπίνα με τραπέζι (桌子 zhuōzi), καρέκλα (椅子 yǐzi) και φωτιστικό (灯 dēng), ενώ ο δεύτερος (后者 hòu zhě) δίνει την δυνατότητα στα άτομα να ξεκουραστούν, να συζητήσουν ή να φάνε.

Κατά μέσο όρο κοστίζει 9-10 γιουάν την ώρα να νοικιάσει (租用 zūyòng) ένα μικρό δωμάτιο. Το κοινό μπορεί να διαλέξει διάφορα πακέτα (套餐 tàocān), όπως ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία, ανάλογα με το τι απαιτήσεις (需求 xūqiú) έχει.

Λεξιλόγιο

  Δωμάτια μελέτης: 自习室: zìxí shì

  Νέοι (年轻人 niánqīng rén)

  Μελέτη: 学习: xuéxí

  Χώρος μελέτης : 学习区: xuéxí qū

  Χώρος ξεκούρασης : 休息区: xiūxí qū

  Ο πρώτος κατά σειρά: 前者: qiánzhě

  Τραπέζι: 桌子: zhuōzi

  Καρέκλα: 椅子: yǐzi

  Φωτιστικό: 灯: dēng

  Ο δεύτερος κατά σειρά: 后者: hòu zhě

  Νοικιάζω: 租用: zūyòng

  Πακέτο: 套餐: tàocān

  Απαίτηση, ανάγκη: 需求: xūqiú

Παραδείγματα

 1.Wǎnshang wǒmen jīngcháng zài jiàoshì lǐ zìxí.

   晚上我们经常在教室里自习。

   Τα βράδια συχνά μελετάμε στην τάξη μόνοι μας.

 2.Zhèyàng de fùfèi zìxí shì zài xuéshēng zhōng shífēn shòu huānyíng.

   这样的付费自习室在学生中十分受欢迎。

   Αυτά τα δωμάτια μελέτης επί πληρωμής είναι αρκετά δημοφιλή στους σπουδαστές.

Προηγούμενο άρθρο της ίδιας σειράς: https://greek.cri.cn/801/2020/01/09/121s29559.htm