Νο. 139 Τι ιστορίες μπορούμε να μάθουμε από τα έργα της Όπερας του Πεκίνου; / Μισό λεπτό Κινέζικων 83 δυναστεία 朝代 / Γεια σου Κίνα 11纸

2017-02-24 17:12:38     Gu Junyi

Ακούστε το 139ο πόντκαστ για τις ιστορίες από τα έργα της Όπερας του Πεκίνου, τις λέξεις που έχουν σχέση με την δυναστεία, καθώς και την λέξη 纸/χαρτί από την σειρά «Γεια σου Κίνα»