Οι εκπρόσωποι του 20ου Εθνικού Συνεδρίου του ΚΚΚ παρακολουθούν συνέντευξη στο Πεκίνο

2022-10-16 18:43:36    

Οι εκπρόσωποι στο 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ) Zhu Youyong, Wang Yaping και Wu Dajing (από αριστερά έως δεξιά), παρευρίσκονται σε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, πρωτεύουσα της Κίνας, 16 Οκτωβρίου , 2022. Το ΚΚΚ άνοιξε το 20ο εθνικό του συνέδριο την Κυριακή. (Xinhua/Jin Liangkuai)


Οι εκπρόσωποι στο 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ), Jiang Lijuan, Sun Jinlong και Yu Ruofei (από αριστερά έως δεξιά), παρευρίσκονται σε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, πρωτεύουσα της Κίνας, 16 Οκτωβρίου , 2022. Το ΚΚΚ άνοιξε το 20ο εθνικό του συνέδριο την Κυριακή. (Xinhua/Jin Liangkuai)

Οι εκπρόσωποι στο 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ), Zhou Wei, Yang Yu και Lin Zhanxi (από αριστερά έως δεξιά), παρευρίσκονται σε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, πρωτεύουσα της Κίνας, 16 Οκτωβρίου , 2022. Το ΚΚΚ άνοιξε το 20ο εθνικό του συνέδριο την Κυριακή. (Xinhua/Jin Liangkuai)

Οι εκπρόσωποι στο 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ), Zuliyati Simayi, Ting Bater και Yang Ning (από αριστερά έως δεξιά), παρευρίσκονται σε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, πρωτεύουσα της Κίνας, 16 Οκτωβρίου , 2022. Το ΚΚΚ άνοιξε το 20ο εθνικό του συνέδριο την Κυριακή. (Xinhua/Jin Liangkuai)

Οι εκπρόσωποι στο 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ), Wang Xudong, Qian Suyun και Xie (από αριστερά έως δεξιά), παρευρίσκονται σε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, πρωτεύουσα της Κίνας, 16 Οκτωβρίου , 2022. Το ΚΚΚ άνοιξε το 20ο εθνικό του συνέδριο την Κυριακή. (Xinhua/Jin Liangkuai)

 

Οι δημοσιογράφοι παίρνουν συνέντευξη από εκπροσώπους στο 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, πρωτεύουσα της Κίνας, 16 Οκτωβρίου 2022. Το 20ο Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ εγκαινιάστηκε την Κυριακή. (Xinhua/Jin Liangkuai)