9 νέα επαγγέλματα στην Κίνα

2020-07-08 15:50:13 Wu Yawen

Η αρχή ανθρώπινου δυναμικού της Κίνας έχει αναγνωρίσει επίσημα εννέα νέα επαγγέλματα συμβαδίζοντας με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με δήλωση στην ιστοσελίδα της.

Τα νέα επαγγέλματα, κυρίως στον τομέα της δημόσιας υγείας και στις αναδυόμενες βιομηχανίες, συμπεριλαμβάνουν τεχνικούς μπλοκ αλυσίδας (Blockchain), διαδικτυακούς εμπόρους, ελεγκτές ασφάλειας πληροφοριών, διαδικτυακούς συμβούλους μάθησης και βοηθούς υγείας της κοινότητας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με μια δήλωση που εκδόθηκε από κοινού από το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Ασφάλειας και άλλα τμήματα.

Επίσης ανακοινώθηκαν πέντε νέοι τύποι εργασίας, όπως ο πωλητής ζωντανής ροής, ενώ τρεις τύποι εργασίας που σχετίζονται με υπηρεσίες δημόσιας υγείας έχουν αναβαθμιστεί σε επαγγέλματα.

Οι νέες θέσεις εργασίας δημοσιεύτηκαν για να καλύψουν τη ζήτηση στους τομείς της δημόσιας υγείας και των διαδικτυακών επιχειρήσεων και υπηρεσιών και να διευκολύνουν την απασχόληση αποφοίτων κολεγίου, φτωχών εργαζομένων και αγροτικών μεταναστών εργαζομένων.

Οι ειδικοί επέλεξαν προσεκτικά και αυστηρά τα εννέα νέα επαγγέλματα με βάση τα σχετικά πρότυπα και τις διαδικασίες και έχοντας λάβει υπόψη εκτενείς κοινωνικές απόψεις, σύμφωνα με τη δήλωση.

Είναι η τρίτη φορά που η Κίνα προσθέτει νέα επαγγέλματα στη λίστα επαγγελμάτων από το 2015, όταν η χώρα παρουσίασε την τελευταία της έκδοση επαγγελματικών ταξινομήσεων.

Καθώς οι νέες βιομηχανίες παρέχουν πολλές νέες θέσεις εργασίας, η Κίνα κυκλοφόρησε την πρώτη ομάδα 13 νέων επαγγελμάτων τον Απρίλιο του 2019 και τη δεύτερη ομάδα 16 νέων επαγγελμάτων τον Μάρτιο του 2020.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα