​Η Κίνα θα φτιάξει μαύρη λίστα με όσους δωροδοκούν

2021-09-08 16:55:44

Οι κινεζικές αρχές θα εισαγάγουν ένα σύστημα μαύρης λίστας για όσους δωροδοκούν για να εντείνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με μια κατευθυντήρια γραμμή.

Η έρευνα θα διεξαχθεί για να τεθούν σε ισχύ ποινές στην πρόσβαση όσων δωροδοκούν στην αγορά και σε περιορισμούς στην πιστοποίηση, όπως αναφέρει το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Το έγγραφο διατυπώθηκε από κοινού από την Κεντρική Επιτροπή για την Πειθαρχική Επιθεώρηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και την Εθνική Επιτροπή Εποπτείας, καθώς και μια σειρά από τμήματα του Κόμματος και κορυφαίες δικαστικές αρχές.

Τονίζοντας ότι θα τιμωρούνται τόσο αυτοί που δωροδοκούνται όσο και εκείνοι που δωροδοκούν, η κατευθυντήρια γραμμή καθορίζει ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί σε εκείνους που διαπράττουν πολλαπλή δωροδοκία, τεράστια δωροδοκία ή δωροδοκία σε πολλούς ανθρώπους, μέλη του Κόμματος και κρατικούς υπαλλήλους που προσφέρουν μίζες, δωροδοκία σε βασικούς τομείς και πεδία, και την μεγάλη εμπορική δωροδοκία.

Ζητά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα παράνομα συμφέροντα που προέρχονται από δωροδοκία θα κατάσχονται, θα ανακτώνται ή θα επιστρέφονται σύμφωνα με το νόμο · και ότι άλλα αθέμιτα συμφέροντα που αποκτήθηκαν, όπως επαγγελματικοί τίτλοι, πολιτικές διακρίσεις, επαγγελματικά προσόντα και ακαδημαϊκά πτυχία, θα ακυρώνονται ή θα ανακαλούνται.

Κατά την τιμωρία όσων δωροδοκούν, οι αρχές θα προστατεύουν επίσης πλήρως τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων και των επιχειρήσεων που εμπλέκονται για να διασφαλίσουν τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα