Η Κίνα θα προωθήσει πλήρως την αγροτική αναζωογόνηση, τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών

2021-02-22 15:49:27

Η Κίνα δημοσίευσε το «κεντρικό έγγραφο αρ.1» για το 2021 την Κυριακή, τονίζοντας τις προσπάθειες να προωθήσει συνολικά την αγροτική αναζωογόνηση και να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών.

Ως η πρώτη ανακοίνωση πολιτικής που εκδίδουν οι κεντρικές αρχές της Κίνας κάθε χρόνο, το έγγραφο θεωρείται ως δείκτης προτεραιοτήτων πολιτικής. Τα έργα για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές κατέστησαν πρώτη θέση στην ατζέντα για 18 συνεχόμενα χρόνια από το 2004.

Κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Σχεδίου (2021-2025), το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θα θεωρήσει ως προτεραιότητά του τα έργα για τη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και τους αγρότες, σύμφωνα με το έγγραφο.

«Η Κίνα θα κάνει τη συνολική πρόοδο της αγροτικής αναζωογόνησης ένα σημαντικό καθήκον στην πραγματοποίηση της μεγάλης αναγέννησης του κινεζικού έθνους και θα επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της υπαίθρου με τις προσπάθειες ολόκληρου του Κόμματος και της κοινωνίας», ανέφερε το έγγραφο.

Το έγγραφο απαριθμεί σαφώς τους στόχους και τα καθήκοντα που αφορούν τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές για το 2021, καθώς και ένα ευρύτερο όραμα για την περίοδο έως το 2025.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα