Συνέντευξη του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα

2021-02-10 21:50:25

Πρόσφατα ο κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα δέχτηκε μια συνέντευξη από το China Media Group.

Στις 9 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα με επιτυχία η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ της Κίνας και των Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τι εντυπώσεις έχετε για τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής;

Η διάσκεψη κορυφής του Μηχανισμού Συνεργασίας "17+1" στις 9 Φεβρουαρίου επιβεβαίωσε, όπως αναφέρθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Κίνας κ. Xi Jinping, τη σημασία του στόχου της κοινής ανάπτυξης επ' ωφελεία όλων.

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι αρχές όπως η συμπερίληψη όλων, η εκτενής διαβούλευση και η διαφάνεια αποτελούν προϋποθέσεις αυτής της προσπάθειας και απηχούν την συναντίληψη όλων των ευρωπαϊκών κρατών για ισότιμους κανόνες, δίκαιο ανταγωνισμό, αμοιβαιότητα, δικαιοσύνη και άνοιγμα των αγορών.

Η σύνοδος κορυφής υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνδεσιμότητας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καθώς και την ανάγκη βελτιστοποίησης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και των Χωρών ΚΑΕ μέσω περισσότερων εισαγωγών (ειδικά αγροτο-διατροφικών) στην Κίνα. Υπογράμμισε επίσης την σημασία της ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, με την απόδοση της δέουσας προσοχής στην προστασία του περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς και με την ενίσχυση των επαφών και ανταλλαγών μεταξύ πολιτών.

Γενικά, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής που επιβεβαιώνει το ρόλο του μηχανισμού 17 + 1 ως ωφέλιμου, συμπληρωματικού των σχέσεων Κίνας-ΕΕ, καθώς και τη σημασία της ΕΕ, του ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου στις κοινές μας προσπάθειες για κοινή ανάπτυξη, ευημερία και κοινωνική συνοχή.

Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα ως το νεότερο μέρος του μηχανισμού «17+1»;

Από τότε που η Ελλάδα έγινε μέρος του Μηχανισμού 16 + 1 τον Απρίλιο του 2019 ως το 18ο κράτος-εταίρος, συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σχετικά φόρουμ. Η Ελλάδα, δεδομένης της εκτεταμένης θεσμικής εμπειρίας της χώρας σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδικασιών ένταξης χωρών της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στον εξορθολογισμό και τον εμπλουτισμό της ατζέντας της ομάδας 17+1. Αυτό μπορεί να συμβεί, σε συνεννόηση με την ΕΕ και, φυσικά, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολιτικές και την νομοθεσία της ΕΕ, σε τομείς «ήπιων πολιτικών», όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η τεχνο-επιστημονική και περιβαλλοντική συνεργασία, ο τουρισμός, η ναυτιλιακή και θαλάσσια συνεργασία κλπ.

Σε όλους αυτούς τους τομείς η Ελλάδα διαθέτει άφθονη εμπειρία, ειδικά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών. Βλέπουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως ρόλο γενεσιουργικό δυνατοτήτων που ωφελούν όλους. Βλέπουμε τον μηχανισμό 17+1 ως ένα πρόσθετο εργαλείο συνεργασίας, μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και της ΕΕ, ως μια "πρόσθετη γέφυρα" συνεργασίας, αν προτιμάτε. Ασφαλώς, οι δυνατότητές του ρόλου αυτού μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνο στο πλαίσιο και σύστημα της ΕΕ. Άλλωστε, οι εταίροι του μηχανισμού 17 + 1 είναι ήδη μέλη ή φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της ΕΕ. Συνοπτικά, ο μηχανισμός 17 + 1 μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόσθετο εργαλείο για στενότερη συνεργασία. Σε αυτήν τη διαδικασία, η πλούσια εμπειρία της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορεί να είναι πραγματικά πολύτιμη.

Το live / digital ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κίνα γνωρίζει άνθηση. Πως το αποτιμάτε και τι σημασία έχει αυτό για τα ελληνικά προϊόντα κα την προσπάθεια εισόδου τους στην κινεζική αγορά;

Η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα, ακόμη και πριν από την πανδημία, είναι εντυπωσιακή. Οι διαδικτυακές αγορές ενισχύθηκαν και συνεχώς μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών, σε παγκόσμιο επίπεδο, προτιμά τις διαδικτυακές συναλλαγές, όχι μόνο λόγω της αναγκαιότητας (λόγω της πανδημίας), αλλά κυρίως λόγω της ευκολίας που προσφέρουν, προτάσσοντας αυτές έναντι των αγορών μέσω φυσικής τους παρουσίας. Οι επιχειρήσεις επομένως υποχρεούνται και αυτές να εντείνουν την διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για εισαγωγές, για δίκτυα διανομής και διαφήμισης προϊόντων. Όλοι έχουμε δει την άνοδο νέων ηλεκτρονικών πλατφορμών αγορών, διαδικτυακών εφαρμογών απευθείας πώλησης μέσω βίντεο κ.λπ. Οι νέες προκλήσεις συνεπάγονται νέες ευκαιρίες.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε γρήγορα στην πανδημία και τα πάει αρκετά καλά σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, η κρίση στην δημόσια υγεία δημιούργησε προκλήσεις, λόγω των περιορισμών σε όλη την Ευρώπη, σε αγορές που παραδοσιακά προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών. Η διαφοροποίηση των αγορών προορισμού ελληνικών αγαθών έχει επομένως καταστεί ακόμη πιο σημαντική.

Όσον αφορά στην Κίνα, η Ελλάδα προσβλέπει σε μια πιο ανοιχτή αγορά που θα επιτρέψει την βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση του διμερούς μας εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα σημείωσαν σημαντική αύξηση, όπως άλλωστε και οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ελλάδα.

Ωστόσο, θέλουμε να δούμε την απορρόφηση από την Κίνα μεγαλύτερου όγκου εμπορικών αγαθών από τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, όπως ποιοτικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα, ειδικά σε αυτή την χρονική συγκυρία, καθώς υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κινεζικού κοινού σχετικά με τα οφέλη της υγιεινούς διατροφής, όπως από την διάσημη μεσογειακή διατροφή πυρήνας της οποίας είναι η ελληνική διατροφή και τρόπος ζωής.

Προφανώς το e-shopping αποτελεί σημαντικό δίαυλο διανομής και εμπορίας αυτών των προϊόντων και προσβλέπουμε στην εξαγωγή περισσότερων ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα! Ωστόσο, θεωρούμε επίσης ότι οι διαδικτυακές αγορές και το ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδιαίτερα εν σχέσει με τα αγροτικά προϊόντα, έχουν όρια και τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δίκτυα πωλήσεων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα και πρότυπα του offline εμπορίου.

Φέτος είναι η 200η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης καθώς και η 100η επέτειος της ίδρυσης του Κομουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί μας έχουν διέλθει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις στον αγώνα για την ανεξαρτησία τους. Τι μπορεί να διδαχθεί ο ένας από τον άλλον στην προσπάθεια αυτή;

Το τρέχον έτος σηματοδοτεί μια σημαντική περίοδο, καθώς οι δύο χώρες μας θα γιορτάσουν όχι μόνο το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε στην Κίνα τον πολιτιστικό πλούτο το σφρίγος και τα αξιοθέατά της Ελλάδος, αλλά και σημαντικές επετείους, όπως είπατε, που διαμόρφωσαν αποφασιστικά τη σύγχρονη ιστορία μας!

Η Ελλάδα θα γιορτάσει τα διακόσια χρόνια από την Εθνική Επανάσταση του 1821 η οποία οδήγησε στην ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους, ενός από τα πρώτα σύγχρονα έθνη-κράτη στη σημερινή Ευρώπη. Η Κίνα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θα γιορτάσει επίσης την εκατονταετηρίδα της ίδρυσης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (τον Ιούλιο του 1921) που διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κίνα και ιστορία της. Επίσης, στις αρχές του 2022 το Πεκίνο θα φιλοξενήσει, για δεύτερη φορά (όπως έκανε η Αθήνα το 2004) τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου - 2022). Αυτή αναμένεται να είναι μια περίοδος ακόμη στενότερων επαφών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, όσον αφορά τον πολιτισμικό τους συγχρωτισμό και πολιτιστικές ανταλλαγές, καθώς το έτος 2021 είναι έτος εντατικών Ολυμπιακών προετοιμασιών, συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία το φθινόπωρο του 2021.

Παρά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, η ιστορία και ο πολιτισμός των χωρών μας συνέχονται από πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, η Ελλάδα και η Κίνα έχουν επιδείξει ένα πνεύμα της πολιτιστικής ανθεκτικότητας, ένα πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης των πολιτών της κάθε χώρας μπροστά σε αντίξοες προκλήσεις κάθε είδους, και, το πλέον σημαντικό, ένα πνεύμα της επιβίωσης που είναι εγγεγραμμένο στο "πολιτιστικό DNA" της κάθε χώρας.

Αυτό που μάθαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, είναι η σημασία αυτών των αξιών και η ανάγκη της παγκόσμιας συνεργασίας, προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενέστατες συνέπειες του Covid-19 σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας και φυσικά της οικονομίας.

Οι κοινές μας προσπάθειες οφείλουν να περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς καθώς και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών μας σε υφιστάμενους τομείς συνεργασίας. Πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς συνεργασίας, όπως το εμπόριο, οι υποδομές, η ενέργεια, τα ακίνητα, υπάρχουν πολλοί ακόμη τομείς στους οποίους οι διμερείς μας σχέσεις μπορούν να διευρυνθούν, ιδίως στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας και οπτικοακουστικών παραγωγών, στην τεχνολογία/επιστήμη και στην εκπαίδευση. Αυτοί είναι όλοι ζωτικοί τομείς συνεργασίας και, εφόσον βασίζονται σε ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού, στην αμοιβαιότητα και στο άνοιγμα των αγορών, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης ανάπτυξης στην μετά την πανδημία εποχή! Η Ελλάδα, μια χώρα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί σημαντικό πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή της, προσβλέπει σήμερα σε στενότερους και ισχυρότερους δεσμούς με την Κίνα!


Ο Έλληνας Πρέσβης κος Γεώργιος Ηλιόπουλος ευχήθηκε επ' ευκαιρία της συνέντευξής του στο China Media Group στους αναγνώστες του CRI Kαλή Κινεζική Χρονιά του Ταύρου!

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα