Η πυκνότητα PM2,5 του Πεκίνου έπεσε κατά 53% τα τελευταία πέντε χρόνια

2021-01-25 16:23:19

Το Πεκίνο ανέφερε μείωση κατά 53% στην πυκνότητα των PM 2,5 (Σωματιδιακή ύλη κάτω από 2,5 micron) τα τελευταία πέντε χρόνια, επιτυγχάνοντας τον στόχο που τέθηκε για το 13ο πενταετές σχέδιο της πόλης (2016-2020), όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Η μέση πυκνότητα PM2,5 στη πόλη ήταν 38 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο το 2020, με μια ετήσια πτώση 9,5% και η χαμηλότερη μέτρηση από τότε που τα δεδομένα συλλέχθηκαν για πρώτη φορά το 2013.

Η βελτιωμένη ποιότητα αέρα σηματοδότησε ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση του εθνικού προτύπου επιπέδου 2 για τον έλεγχο του PM2.5, που είναι 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Το PM2.5 είναι ένας μετρητής που παρακολουθεί τα αερομεταφερόμενα σωματίδια διαμέτρου 2,5 μικρόμετρων ή λιγότερο, τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες των ανθρώπων.

Το Πεκίνο μείωσε επίσης τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα ΑΕΠ κατά περισσότερο από 23% κατά την ίδια περίοδο. Το 2021 σχεδιάζει να φυτέψει 10.000 εκτάρια δέντρων το 2021 σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη δασική κάλυψη του δήμου στο περίπου 45% τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι αρχές στο Πεκίνο έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων όπως PM2.5, όζον, πτητικές οργανικές ενώσεις και οξείδια του αζώτου το 2021.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα