Η Κίνα εκδίδει Λευκή Βίβλο για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία

2021-01-11 17:22:01

Οι ιατρικές προμήθειες της Κίνας για 18 αφρικανικές χώρες φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κοτόκα στην Άκρα, Γκάνα, 6 Απριλίου 2020. (φωτογραφία/Xinhua)

Οι ιατρικές προμήθειες της Κίνας για 18 αφρικανικές χώρες φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κοτόκα στην Άκρα, Γκάνα, 6 Απριλίου 2020. (φωτογραφία/Xinhua)

Η Κίνα εξέδωσε την Κυριακή μια λευκή βίβλο για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία της χώρας.

Η Λευκή Βίβλος, με τίτλο «Διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της Κίνας στη νέα εποχή», κυκλοφόρησε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της χώρας.

Αποτελούμενη από οκτώ κεφάλαια, έναν πρόλογο και ένα συμπέρασμα, η Λευκή Βίβλος επεξηγεί τις απόψεις της Κίνας σχετικά με τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία στη νέα εποχή, τις ενέργειες που έχει αναλάβει και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Η Κίνα συνέχισε τη σταθερή αύξηση στην κλίμακα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, δίνοντας υψηλή προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής και στις αναπτυσσόμενες χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Ζώνης και Δρόμου, όπως ανέφερε το έγγραφο.

Από τότε που προτάθηκε η πρωτοβουλία Ζώνης και Δρόμου, η Κίνα πραγματοποίησε αναπτυξιακή συνεργασία και συνέβαλε στην διασύνδεση στον τομέα της πολιτικής, των υποδομών, του εμπορίου, της οικονομίας και στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων με βάση τις ανάγκες της κάθε χώρας, δημιουργώντας χώρο και ευκαιρίες για την προώθηση υψηλής ποιότητας συνεργασίας στα πλαίσια της Ζώνης και Δρόμου, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο.

Ως ενεργός συνεισφέρων στην εφαρμογή της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη, η Κίνα βοηθά άλλες αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τη φτώχεια, να ενισχύσουν τη γεωργική πρόοδο, να υποστηρίξουν την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, να βελτιώσουν τις υποδομές και να επιταχύνουν την εκβιομηχάνιση, όπως ανέφερε το έγγραφο.

Η Κίνα παρέχει πάντοτε βοήθεια όσο το δυνατόν καλύτερα μπορεί σε χώρες που έχουν ανάγκη και συμβάλλει στην αντιμετώπιση μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων καθώς και στη βελτίωση του παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης, σημείωσε η Λευκή Βίβλος.

Η Κίνα έχει αυξήσει την στοχοθετημένη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και της τεχνικής συνεργασίας για να μοιραστεί την εμπειρία και την προσέγγισή της. Διεξήγαγε επίσης διαλόγους και ανταλλαγές με διεθνή ιδρύματα και διμερείς δωρητές για να διερευνήσει και να διεξαγάγει τριμερή συνεργασία με ανοιχτή και ρεαλιστική στάση, όπως αναφέρει η Λευκή Βίβλος, σημειώνοντας ότι αυτό έδωσε νέα ώθηση στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία.

Προβλέποντας το μέλλον, η Λευκή Βίβλος επισήμανε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει το όραμα μιας παγκόσμιας κοινότητας κοινού μέλλοντος, θα ακολουθήσει την αρχή της επιδίωξης των μεγαλύτερων καλών και κοινών συμφερόντων και θα κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα μπορεί για να προωθήσει τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία και να εισάγει την κινεζική δύναμη στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα