Η Κίνα θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας και του ανοίγματος, ενθαρρύνοντας την κοινή ανάπτυξη στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

2020-11-20 20:48:18

Καθώς η πανδημία του νέου κοροναϊού εξακολουθεί να επηρεάζει τον κόσμο, με την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού να πλήττεται από τη μετάδοση, οι αβεβαιότητες ανάπτυξης πληγώνουν τις οικονομίες σε διάφορους βαθμούς.

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ασία και τον Ειρηνικό αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 2,3% το 2020 και να αυξηθεί κατά 6,7% το 2021, σε σύγκριση με τη μείωση 5,8% το 2020 και 3,9% το 2021 για τις προηγμένες οικονομίες, σύμφωνα με την Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF)

Η Κίνα, της οποίας η οικονομία σημείωσε θετική συνολική ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, μοιράστηκε το όραμά της για την συνέχιση της προώθησης της εγχώριας οικονομικής ανάκαμψης και της αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας με τις οικονομίες της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, έδωσε ομιλία στον Διάλογο Διευθύνων Συμβούλων της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού την Πέμπτη μέσω συνδέσμου βίντεο στο Πεκίνο.

Το APEC, το κορυφαίο οικονομικό φόρουμ της Ασίας-Ειρηνικού, ιδρύθηκε το 1989 για να ωθήσει την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση της περιοχής και να ενισχύσει την περιφερειακή ευημερία μέσω πρωτοβουλιών που προωθούν το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο μεταξύ των οικονομιών των μελών.

Η αντιπροσωπεία της Μαλαισίας του συμβουλευτικού συμβουλίου επιχειρήσεων APEC (ΑΒΑC) φιλοξενεί το φόρουμ για τον καθορισμό προτεραιοτήτων ως συνέπεια του COVID-19, καθώς η Μαλαισία είναι ο οικοδεσπότης του APEC φέτος.

Απευθυνόμενος σε ηγέτες της επιχειρηματικής κοινότητας Ασίας-Ειρηνικού, ο Σι είπε ότι η υγιής οικονομική ανάκαμψη της Κίνας έχει αποδείξει την ανθεκτικότητα και τη ζωτικότητα της κινεζικής οικονομίας και είναι πεπεισμένος ότι «η σταθερή απελευθέρωση του δυναμικού της αγοράς της Κίνας θα δημιουργήσει τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες για άλλες χώρες» και θα επιφέρει ισχυρότερη ώθηση για τη διατήρηση της σταθερής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία διαδραματίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής παραγωγικότητας, ο Σι είπε ότι, για να επιτύχει η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας που οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση, η Κίνα θα ενισχύσει έντονα τις επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες στη χώρα.

Σημείωσε ότι η καινοτομία υπήρξε πάντα ο πρωταρχικός μοχλός ανάπτυξης στην Κίνα, και η χώρα έχει σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα εφαρμόζοντας μια αναπτυξιακή στρατηγική με γνώμονα την καινοτομία.

«Θα αξιοποιήσουμε πλήρως τη ζήτηση της εγχώριας αγοράς μεγάλου μεγέθους και τα δυνατά σημεία του πλήρους βιομηχανικού συστήματος και θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να μετατρέψουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σε πραγματική παραγωγικότητα», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Για να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, ο Σι πρόσθεσε ότι, «θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα καινοτομίας που θα ενσωματώνει την επιστήμη και την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τις βιομηχανίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα αναβαθμίζει τις βιομηχανικές αλυσίδες.»

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η χώρα θα συνεχίσει να εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις και να ενεργοποιεί την αγορά, καθώς η μεταρρύθμιση είναι ζωτικής σημασίας για την απελευθέρωση και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Ο Σι είπε ότι η Κίνα έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης με νέα καθήκοντα μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι η χώρα θα υιοθετήσει ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης «διπλής κυκλοφορίας» με την εγχώρια κυκλοφορία ως τον βασικό παράγοντα και τις εγχώριες και διεθνείς κυκλοφορίες να αλληλοενισχύονται.

Οστόσο, αναπτύσοσντας ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, ο Σι επεσήμανε ότι, «δεν επιδιώκουμε μια κυκλοφορία κλειστών θυρών, αλλά ανοιχτές και αλληλοενισχυόμενες εσωτερικές και διεθνείς κυκλοφορίες».

«Επιπλέον, ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Κίνα θα λάβει περισσότερα μέτρα για να εξαλείψει τα βαθιά συστημικά και θεσμικά εμπόδια για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και της ικανότητας διακυβέρνησης της Κίνας, καθώς και ορισμένους περιορισμούς της αγοράς, με ενίσχυση της προστασίας της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου συστήματος αγοράς για τη βελτίωση των μηχανισμών και για θεμιτό ανταγωνισμό».

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα για την κοινότητα, καθώς πρότεινε ότι ο επιχειρηματικός τομέας θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση του ανοικτού εμπορίου και των επενδύσεων καθώς και της ανάπτυξης, διερευνώντας τρόπους για την επίτευξη μιας ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία και στην συνεργασία και παρέχοντας βοήθεια στους μειονεκτούντες εάν απαιτείται για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων ανάπτυξης.

Την Παρασκευή, ο Σι παρευρέθηκε στη συνεδρίαση των Οικονομικών ηγετών του APEC, κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει το Όραμα της περιοχής μετά το 2020 – το βασικό έγγραφο πολιτικής που έχει οριστεί για την επεξεργασία των στόχων και των κατευθυντήριων γραμμών γαι τη μελλοντική συνεργασία των οικονομιών των μελών του APEC.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα