Η Κίνα θα εφαρμόσει αναθεωρημένο νόμο για τον περιορισμό της ρύπανσης από στερεά απόβλητα

2020-08-31 17:10:05

Ένας αναθεωρημένος νόμος για την πρόληψη και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής ρύπανσης από στερεά απόβλητα πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας τη σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών στερεών αποβλήτων.

Προκειμένου να προωθηθεί η ταξινόμηση των απορριμμάτων, η κεντρική κυβέρνηση θα διατυπώσει γενικές αρχές και οι τοπικές κυβερνήσεις θα θεσπίσουν κανονισμούς με βάση τις τοπικές συνθήκες, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο.

Τα γεωργικά, τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και τα απόβλητα από κατασκευές, θα τεθούν σε ένα αυστηρότερο σύστημα διαχείρισης και θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα