Παγκόσμια Τράπεζα: η Κίνα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

2020-07-29 16:29:03

Η πρόσφατη επιτάχυνση της Κίνας στις επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις βοήθησε τη χώρα να γίνει ο κορυφαίος μεταρρυθμιστής μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση Doing Business 2020, τηn τελευταία σε μια σειρά ετήσιων εκθέσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, δείχνουν ότι η Κίνα έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο κατά την περίοδο 2005-2020 από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία όσον αφορά τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

«Η Κίνα έχει βελτιώσει σχεδόν σε όλους τους δείκτες Doing Business κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά η πρόοδος ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατά τη διάρκεια του Doing Business 2018-2020, όταν βελτιώθηκαν οι περισσότεροι δείκτες Doing Business», ανέφερε η έκθεση.

Στην έκθεση Doing Business 2018, η Κίνα καταλάμβανε την 78η θέση μεταξύ 190 οικονομιών σε όλο τον κόσμο, ανεβαίνοντας στην 31η θέση στο Doing Business 2020 και συμπεριλήφθηκε στους 10 πιο γρήγορους παγκόσμιους μεταρρυθμιστές για δύο συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Το έργο Doing Business, στο οποίο βασίζονται οι εκθέσεις, μετρά πόσο εύκολη είναι η επιχειρηματικότητα κυρίως για τις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας 10 ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι μετρούν το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ποιότητα των κανονισμών και των ιδρυμάτων που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις στους περισσότερους από τους 10 δείκτες Doing Business, συμπεριλαμβανόμενης της έναρξης μιας επιχείρησης και της επίλυσης της αφερεγγυότητας.

«Σε ορισμένους τομείς, όπως η επιβολή συμβάσεων ή η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, η χώρα βρίσκεται τώρα είτε κοντά είτε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας βέλτιστης πρακτικής», ανέφερε η έκθεση.

Επισήμανε έξι βασικούς κινητήρες δύναμης της επιτυχίας της Κίνας, όπως ηγεσία υψηλού επιπέδου και ιδιοκτησία του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, πειραματισμός τοπικής πολιτικής, ανταλλαγή γνώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ισχυρή επιβολή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και λογοδοσία για τα αποτελέσματα, ισχυρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και εντατική χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

«Ωστόσο, παρά την πρόσφατη πρόοδο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να τεθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας στις παγκόσμιες πρώτες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών τομέων που καλύπτονται από το Doing Business και πέραν αυτών», πρόσθεσε η έκθεση.

Leaderboard

Κοινοποιήστε

Σχετικά νέα