Οι κινεζικές παροιμίες(43)—με δύο ροδάκινα σκοτώνει τρία παλληκάρια

Οικινεζικέςπαροιμίες(43)—μεδύοροδάκινασκοτώνειτρίαπαλληκάρια

Πολιτιστικό φαινόμενο «diǎo sī»

Πολιτιστικόφαινόμενο«diǎosī»

Πολιτιστικά στοιχεία: Η Όπερα Κουν Τσου

Πολιτιστικάστοιχεία:ΗΌπεραΚουνΤσου

Οι κινεζικές παροιμίες(21)—σαν πουλί τρομαγμένο από τον ήχο της χορδής του τόξου

Οικινεζικέςπαροιμίες(21)—σανπουλίτρομαγμένοαπότονήχοτηςχορδήςτουτόξου

Οι κινεζικές παροιμίες(20)--- τα τεχνάσματα του γαϊδάρου εξαντλήθηκαν

Οικινεζικέςπαροιμίες(20)---τατεχνάσματατουγαϊδάρουεξαντλήθηκαν

Πολιτιστικά στοιχεία: κινέζικα ξυλάκια

Πολιτιστικάστοιχεία:κινέζικαξυλάκια

Πολιτιστικά στοιχεία: Κινεζικό Κουνγκ Φου

Πολιτιστικάστοιχεία:ΚινεζικόΚουνγκΦου

Οι κινεζικές παροιμίες(19)---σαν βάτραχος σε πηγάδι

Οικινεζικέςπαροιμίες(19)---σανβάτραχοςσεπηγάδι

Πολιτισμικά Στοιχεία: Hàn zì,οι κινεζικοί χαρακτήρες

ΠολιτισμικάΣτοιχεία:Hànzì,οικινεζικοίχαρακτήρες

Πολιτιστικά Στοιχεία: Lián huā, κινεζικός λωτός

ΠολιτιστικάΣτοιχεία:Liánhuā,κινεζικόςλωτός

Οι κινεζικές παροιμίες(18)---καθώς το αλογάκι της Παναγίας κυνηγά το τζιτζίκι, ο φλώρος είναι πίσω του

Οικινεζικέςπαροιμίες(18)---καθώςτοαλογάκιτηςΠαναγίαςκυνηγάτοτζιτζίκι,οφλώροςείναιπίσωτου

HomePrev...10111213Total 13 pages