Η ποδοσφαιρική ομάδα του δημοτικού σχολείου Γουαγού

2020-05-20 11:08:08     Ge
Εύα Παπαζή

Στην φωτογραφία μαθητές παρακολουθούν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο δημοτικό σχολείο Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Το δημοτικό σχολείο Γουαγού βρίσκεται 2.700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε ένα ψηλό βουνό στο δήμο Αμπινγκλουογκού στην κομητεία Τζαοτζουέ, της Αυτόνομης Περιφέρειας Λιανγκσάν Γι, στο Σιτσουάν.

Ως ο μόνος πιστοποιημένος δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο Γουαγού, ο Τσουμπισίγκου θεωρείται ως ο ονειροπόλος του σχολείου. Βρίσκοντας κάποιο εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, έγινε προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου, δηλαδή της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου δημοτικού σχολείου σε όλη την κομητεία Τζαοτζουέ.

Έτσι ριζώθηκαν εδώ οι σπόροι του ποδοσφαίρου. Δημιουργήθηκαν ομάδες ποδοσφαίρου σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου Γουαγού, για τα αγόρια όπως και για τα κορίτσια.

Για τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο Γουαγού, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα άθλημα αλλά και μια γέφυρα που συνδέεται με τον έξω κόσμο.

(Φωτογραφία: China News Service / Zhang Chang)

Μαθητές σε προπόνηση στο δημοτικό σχολείο του Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Αεροφωτογραφία δείχνει μαθητές να παίζουν ποδόσφαιρο στο δημοτικό σχολείο του Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Αεροφωτογραφία δείχνει μαθητές να παίζουν ποδόσφαιρο στο δημοτικό σχολείο του Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Μαθητές σε προπόνηση στο δημοτικό σχολείο του Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Μαθητές παίζουν ποδόσφαιρο στο δημοτικό σχολείο του Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Μαθητές σε προπόνηση στο δημοτικό σχολείο του Γουαγού στην κομητεία Τζαοτζουέ, Αυτόνομη Περιφέρεια Λιανγκσάν Γι της επαρχίας Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.