Ρομπότ για την συλλογή καουτσούκ στο Χαϊνάν, Ν. Κίνα

2019-11-20 15:54:27     Ge
Εύα Παπαζή

Σειρά φωτογραφιών με ένα αυτόνομο ρομπότ συλλογής καουτσούκ σε μια φυτεία δέντρων, που βρίσκεται δίπλα σε μια βιομηχανία φυσικού καουτσούκ στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019. Το ρομπότ ξεκίνησε πρόσφατα να «εργάζεται» δοκιμαστικά για την συλλογή του φυσικού καουτσούκ, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αυτοματοποίησης της παραγωγής του καουτσούκ.

Αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ σε μια φυτεία δέντρων, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ σε μια φυτεία δέντρων, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019, για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αυτοματοποίησης της παραγωγής του καουτσούκ.

Αυτόματο ρομπότ συλλογής φυσικού καουτσούκ, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Ερευνητές ελέγχουν το αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ πριν ξεκινήσει την δοκιμαστική λειτουργία του σε μια φυτεία δέντρων, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019

 

Ένα αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ σε μια φυτεία δέντρων, για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αυτοματοποίησης της παραγωγής του καουτσούκ, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019,.

Ο Τζόου Γκουχάι, επικεφαλής της ομάδας R&D που δημιούργησε το αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ, παρακολουθεί την δουλειά του ρομπότ σε μια φυτεία δέντρων καουτσούκ, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Ο Τζόου Γκουχάι, επικεφαλής της ομάδας R&D που δημιούργησε το αυτόματο ρομπότ με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αυτοματοποίησης της παραγωγής του καουτσούκ, ελέγχει το ρομπότ σε μια φυτεία δέντρων καουτσούκ, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Το αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ ενώ «εργάζεται» σε μια φυτεία δέντρων, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019, για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αυτοματοποίησης της παραγωγής του καουτσούκ.

Μέλη της ομάδας R&D που δημιούργησε το αυτόματο ρομπότ συλλογής καουτσούκ, ελέγχουν το ρομπότ σε μια φυτεία δέντρων καουτσούκ, στην επαρχία Χαϊνάν της νότιας Κίνας, στις 19 Νοεμβρίου 2019.