Ένα υπέροχο τοπίο στο Θιβέτ, ΝΔ. Κίνα

2019-10-22 16:34:28     Caoxiuyuan

Εύα Παπαζή

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση στην νότια όχθη του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα. [φωτογραφία/ Xinhua]

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση στην νότια όχθη του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση σε ένα χωριό της κωμόπολης Ταγκιάι στην περιοχή Νταγκζέ στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση σε ένα χωριό της κωμόπολης Ταγκιάι στην περιοχή Νταγκζέ στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση στην νότια όχθη του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση στα βόρεια του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση στα βόρεια του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση σε ένα χωριό της κωμόπολης Ταγκιάι στην περιοχή Νταγκζέ στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει το τοπίο κατά μήκος ενός δρόμου στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει μία άποψη από την κοιλάδα του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει μια άποψη του χωριού Παγκαρσόι της κωμόπολης Ταγκιάι στην περιοχή Νταγκζέ στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει τα δάση σε ένα χωριό της κωμόπολης Ταγκιάι στην περιοχή Νταγκζέ στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει μια άποψη από το χωριό Παγκαρσόι της κωμόπολης Ταγκιάι στην περιοχή Νταγκζέ στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.

Φωτογραφία από τις 7 Οκτωβρίου 2019 δείχνει μία άποψη από την κοιλάδα του ποταμού Λάσα στην Λάσα, Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, στην νοτιοδυτική Κίνα.