Η Κίνα εκδίδει Λευκή Βίβλο για την πυρηνική ασφάλεια

2019-09-03 14:35:43     Caoxiuyuan

Η Κίνα εξέδωσε την Τρίτη Λευκή Βίβλο για να αναφερθεί στην προσέγγισή της για την πυρηνική ασφάλεια.

Άποψη του σταθμού πυρηνικής ενέργειας Τιανβάν Μονάδα 4 στην πόλη Λιανγιουνγκάνγκ, επαρχία Τζιανγκσού της ανατολικής Κίνας, 27 Οκτωβρίου 2018. [Αρχείο Φωτογραφίας: IC]

Με τίτλο «Πυρηνική ασφάλεια στην Κίνα», η Λευκή Βίβλος δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου για να επεξηγήσει τις βασικές αρχές και πολιτικές της Κίνας στον τομέα αυτό, να μοιραστεί τις έννοιες και τις πρακτικές ρύθμισης και να αποσαφηνίσει την αποφασιστικότητά της να προωθήσει τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας πυρηνικής ασφάλειας και τις προσπάθειες που έχει αναλάβει για την επίτευξη αυτού, σύμφωνα με το έγγραφο.

Τα τελευταία 70 χρόνια, η πυρηνική βιομηχανία της Κίνας έχει αναπτυχθεί από το μηδέν, αναπτύσσεται σταθερά και έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού και στην προώθηση υψηλής ποιότητας οικονομικής ανάπτυξης, όπως δήλωσε η Λευκή Βίβλος.

«Η Κίνα ανέκαθεν θεωρεί την πυρηνική ασφάλεια ως σημαντική εθνική ευθύνη και την ενσωμάτωσε σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε το έγγραφο.

Η πυρηνική βιομηχανία της Κίνας ανέκαθεν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας και διατηρεί ένα καλό ιστορικό ασφάλειας, επιδιώκοντας μια καινοτόμα πορεία πυρηνικής ασφάλειας με κινεζικά χαρακτηριστικά.

Ως σημαντική υπερασπιστής, υποστηρικτής και συμμετέχων στη δημιουργία ενός δίκαιου, συνεργατικού και αμοιβαίως επωφελούς διεθνούς συστήματος πυρηνικής ασφάλειας, η Κίνα έχει κάνει καλή δουλειά για να εξασφαλίσει τη δική της πυρηνική ασφάλεια, να εκπληρώσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να προωθήσει τη διμερή και πολυμερή συνεργασία για την πυρηνική ασφάλεια, είπε η Λευκή Βίβλος.

Η Κίνα έχει προωθήσει ενεργά την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας προς όφελος όλης της ανθρωπότητας και συνέβαλε με τη σοφία και τη δύναμή της στην παγκόσμια διακυβέρνηση πυρηνικής ασφάλειας, προσθέτει το ίδιο έγγραφο.

Το κύριο σώμα της Λευκής Βίβλου χωρίζεται σε έξι τμήματα: ακολουθώντας μια ορθολογική, συντονισμένη και ισορροπημένη στρατηγική πυρηνικής ασφάλειας, οικοδομώντας μια πολιτική και ένα νομικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ρύθμιση της πυρηνικής ασφάλειας, διατηρώντας υψηλού επιπέδου ασφάλεια, οικοδομώντας από κοινού και μοιράζοντας την πυρηνική ασφάλεια, και οικοδομώντας μια κοινότητα κοινού μέλλοντος για την πυρηνική ασφάλεια.