Κινεζική Σοφία από τον Λι Σιμίν (2)

2018-12-04 15:00:08     黎越乔

舟所以比人君,水所以比黎庶;水能载舟,亦能覆舟。 zhōu suǒ yǐ bǐ rén jūn, shuǐ suǒ yǐ bǐ lí shù; shuǐ néng zài zhōu, yì néng fù zhōu。

Ο κυβερνήτης είναι σαν την βάρκα, ο λαός σαν το νερό. Το νερό που στηρίζει τη βάρκα μπορεί και να την βυθίσει.

Λεξιλόγιο

ΛΕΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΟΗΜΑ

zhōu

βάρκα

παρομοιάζω

人君

rén jūn

κυβερνήτης

shuǐ

νερό

黎庶

lí shù

λαός

néng

μπορεί να

zài

στηρίζω

επίσης

βυθίζω

Παρουσίαση του Λι Σιμίν

Ο Λι Σιμίν (Κινέζικα: 李世民, pinyin: lǐ shìmín), γνωστός και ως ο Αυτοκράτορας Ταϊζόνγκ των Τανγκ, έζησε από το 598 μέχρι το 649 μ.Χ., και ήταν ο δεύτερος αυτοκράτορας της Δυναστείας Τανγκ (618-907 μ.Χ.). Θεωρείται ως ένας από τους σπουδαιότερους και σοφότερους αυτοκράτορες στην ιστορία της Κίνας. Η εποχή του, που είναι γνωστή ως Κυριαρχία των Τζενγκουάν, θεωρείται η χρυσή εποχή της κινεζικής ιστορίας, κατά την οποία η Κίνα γνώρισε και οικονομική και στρατιωτική άνθιση. Μετά το πέρας της κυριαρχίας του, το μοντέλο διακυβέρνησης του έγινε παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους μετέπειτα αυτοκράτορες.