Νο. 138 Τι κάνουν αρκετοί Κινέζοι γονείς για να παντρέψουν τα παιδιά τους; /Μισό λεπτό κινέζικων 82 γάμος / Γεια σου Κίνα 10火药

2017-02-16 17:55:08     Gu Junyi

Ακούστε το 138ο πόντκαστ για τα πράγματα που κάνουν αρκετοί Κινέζοι γονείς για να παντρέψουν τα παιδιά τους, τις μερικές λέξεις για το γάμο, καθώς και τη λέξη 火药/Πυρίτιδα από την σειρά «Γεια σου Κίνα»