Νο. 136 Το χάσμα γενεών κατά το Φεστιβάλ της Άνοιξης στην Κίνα / Μισό λεπτό κινέζικων 80 Για Σουΐ Τσιάν / Γεια σου Κίνα 8农历

2017-01-26 14:55:05     Gu Junyi

Ακούστε το 136ο πόντκαστ για το χάσμα γενεών κατά το Φεστιβάλ της Άνοιξης στην Κίνα, την φράση Γΐα Σουΐ Τσιάν στα κινέζικα, καθώς και τη λέξη «农历/κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο» από τη σειρά «Γεια σου Κίνα».