Νο. 133 Πνεύμα δεξιοτεχνίας στην Απαγορευμένη Πόλη/电话 τηλέφωνο /Σειρά Γεια σου Κίνα 5 -老子

2017-01-11 16:44:16     Gu Junyi

Ακούστε το 133ο πόντκαστ για το πνεύμα δεξιοτεχνίας στην Απαγορευμένη Πόλη, το πώς να πούμε τηλέφωνο στα κινέζικα, καθώς και την λέξη «老子/Λαο Τζ» από την σειρά «Γεια σου Κίνα»