Νο. 128 Οι ρόλοι της Όπερας του Πεκίνου/ 脸 πρόσωπο / Ως τελευταία λύση, φεύγουμε

2016-12-09 16:38:36     Gu Junyi

Ακούστε το 128ο πόντκαστ για τους ρόλους της Όπερας του Πεκίνου, μια έκφραση που έχει σχέση με το πρόσωπο, καθώς και το «Ως τελευταία λύση, φεύγουμε» το τελευταίο από τα 36 Στρατηγήματα της Τέχνης του Πολέμου