Νο. 127 Ποια είναι η Παν Τζινλιάν; /上课 έχω μάθημα / Προσποιούμαι τον χαζό

2016-11-30 13:06:12     Gu Junyi

Ακούστε το 126ο πόντκαστ για την ιστορία ενός γυναικείου χαρακτήρα Παν Τζινλιάν, το πώς να πούμε μάθημα στα κινέζικα, και το «Προσποιούμαι τον χαζό» από τα 36 Στρατηγήματα της Τέχνης του Πολέμου.