Νο. 126 Η Συνέντευξη με τον Γιώργο Τζογόπουλο/ 再说吧 / Κάνω θόρυβο στα ανατολικά αλλά επιτίθεμαι στα δυτικά

2016-11-23 13:00:38     Gu Junyi

Ακούστε το 126ο πόντκαστ για την συνέντευξη με τον Γιώργο Τζογόπουλο, τί σημαίνει 再说吧 στα κινέζικα, καθώς και το «Κάνω θόρυβο στα ανατολικά αλλά επιτίθεμαι στα δυτικά» από τα 36 Στρατηγήματα της Τέχνης του Πολέμου.