Επίσκεψη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Τσινγκχουά Δημόσιας Ασφάλειας της Χεφέι, 17 Νοεμβρίου, 2016

2016-11-18 16:40:30     Gu Junyi

Επίσκεψη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Τσινγκχουά Δημόσιας Ασφάλειας της Χεφέι, 17 Νοεμβρίου, 2016