Επίσκεψη στη βάση παραγωγής οχημάτων νέας ενέργειας του γκρουπ JAC, Χεφέι, 17 Νοεμβρίου, 2016

2016-11-18 16:37:20     Gu Junyi

Επίσκεψη στη βάση παραγωγής οχημάτων νέας ενέργειας του γκρουπ JAC, Χεφέι, 17 Νοεμβρίου, 2016